Oulun normaalikoulu - 1-6 Koskela

etusivulle   etusivulle  1-6 Koskela

OULUN NORMAALIKOULUN, KOSKELAN SIVUT


 

Oulun kaupungin ylläpitämä Koskelan koulu (luokat 1-6) siirtyi 1.8.2013 alkaen osaksi Oulun yliopiston harjoittelukoulua, Oulun normaalikoulua.

 

Koulun nimi on jatkossa Oulun normaalikoulu, Koskela. Oulun yliopiston harjoittelukoulun uudessa yksikössä halutaan kunnioittaa ja noudattaa Koskelan koulun perinteitä, joita elävöitetään ja rikastetaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön harjoittelukoulunn, Kajaanin normaalikoulun 113-vuotisilla traditioilla yliopiston harjoittelukouluna. Kajaanin normaalikoulun toiminta päättyi 31.7.2013 ja suuri osa koulun kalusteista, opetus- ja oppimateriaaleista sekä TVT-välineistä siirrettiin kesän aikana Koskelaan ja Oulun normaalikoulun Linnanmaalla sijaitseviin yksiköihin. Oulun normaalikoulu viettää laajentuneen koulunsa Koskelan toimipisteen juhlallisia vihkiäisiä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen juhlavii-kolla perjantaina 8.11.2013.


Oulun normaalikoulun Koskelan toimipiste toimii entiseen tapaan alueensa oppilaiden lähikouluna. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu. Lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus. Koulun tiloissa järjestetään oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulussa toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta Kimppa.

Oulun normaalikoulun Koskelan toimipisteellä on koulun aikaisemmasta toiminnasta poiketen myös yliopis-tollinen koulutustehtävä. Koskela järjestää yhdessä Oulun normaalikoulun Linnanmaalla toimivien yksikköjen kanssa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua. Opetusharjoittelun järjestämisen lisäksi Koskelan opettajat osallistuvat tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan sekä osallis-tuvat täydennyskoulutuksen järjestämiseen opettajille yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Parhaillaan on käynnistymässä Opetushallituksen ohjauksessa valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö, johon Koskelan opettajat osallistuvat aktiivisesti. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 yhtä aikaa kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.


Yksityiskohtaisempaa tietoa Oulun normaalikoulun Koskelasta saatte Norssiportin muilta sivuilta, jotka pyrimme päivittämään ajan tasalle ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.


Seija Blomberg
Perusopetuksen rehtori
p. 0294 484690
s-posti: seija.blomberg@oulu.fi