Oulun normaalikoulu - Etusivu

TOIMINTA- AJATUKSEMME

Tavoitteenamme on toimintakykyinen, vastuullinen ja  erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.


"Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen´.

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Lukio

Norssin oppilaskunnan EU-paneeli järjestettiin menestyksekkäästi.

Paneelikutsuun olivat vastanneet Liisa Jaakonsaari, Pirkko Mattila, Hanna Sarkkinen, Hannu Takkul...

+ Lue lisää

Peruskoulu

Yläkoulun pojat lentopallokisoissa

Oulun koulujen välisten lentopallosarjojen pelit pelattiin Ouluhallissa maanantaina 7.4.2014. ...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Kahdeksasluokkalaisten koulukokemuksia Suomessa ja Venäjällä

Hankkeessa kerätään kvalitatiivista aineistoa kahdeksasluokkalaisten koulukokemuksista yhdeltä Ou...

+ Lue lisää