Tietoliikennekurssi


Tietoliikennesanasto

[ A ] [ B ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ P ] [ R ] [ T ] [ W ]

A

A-kanava

ISDN-verkon analoginen äänikanava

ASCII

American standard code for information interchange. Tavallisin tietokoneissa käytetty merkkijärjestelmä. ASCII-järjestelmällä voidaan esittää kaikenkaikkiaan 128merkkiä (7bittiä). ASCII-järjestelmän merkitys vähenee hiljalleen, koska käytössä on yleistymässä ISO-Latin merkistöt ja tulevaisuudessa 16-bittinen UNICODE.

ANSI (American National Standards Institute)

Yhdysvaltojen kansallinen standardointijärjestö, joka standardoi myös tietokonealan ratkaisuja. Määritellyt mm. ASCII-koodin ja standardeja tietoliikenteelle.

Analoginen signaali

Jatkuvaa informaatiota sisältävä signaali

Appletalk

Macintosh-mikroissa käytetty liikennöintiprotokolla

Asynkroninen

Tahdistamaton

AT-komennot

Modeemeissa käytetty komentokieli

ATM

Asynchronous transfer mode. Valokaapeliyhteyksissä yleisesti käytetty paketinvälitysmenetelmä

B

B-kanava

ISDN:n varsinainen datasiirtokanava. Kuljettaa digitoitua puhetta tai dataa 64 kbit/s.

Bitti

Pienin mahdollinen informaatioyksikkö. Bitillä on vain kaksi tilaa, 0 ja 1. Ryhmittämällä bittejä voidaan välittää suuria määriä tietoa. Digitaaliset laitteet käsittelevät binäärista dataa eli bittejä.

Broadcast

Lähetystyyppi, jossa kaikki voivat vastaanottaa lähetyksen tai sanoman, mutta johon ei ole pakko kaikkien vastata tai johon ei odoteta vastausta. Usein ei mahdollistakaan viestiä kaksisuuntaisesti, kuten on kyse yleisradiolähetysten kanssa.

Byte, tavu

8 bitin ryhmä. Yksi tavu vastaa tavallisesti yhtä merkkiä.

D

D-kanava

ISDN:ssä merkinantokanava

Digitaalinen

Tieto esitetään tietynsuuruisilla yksiköillä. Ykkösinä ja nollina. Yleensä näitä vastaa piirissä virta kulkee, virta ei kulje tilat.

DNS, domain name server

Nimipalvelin, joka hoitaa verkon osoitteiden muuntamisen IP-osoitemuotoon.

E

Ethernet

Xerox Co:n kehittämä lähiverkkoratkaisu, joka käyttää CSMA/CD-vuoronvarausmenettelyä. Verkko on topologialtaan väylä. Etäisyydet 5km:iin saakka, kapasitetti 10 Mbit/s. Kaapelointina usein kierretty parikaapeli ja koaksiaalikaapeli. IEEE:n standardoima nimellä IEEE 802.3.

Eunet

Usenetin euroopanpuoleinen osa. Suomessa verkosta vastaa FUUG.

F

FTP

Tiedostojen siirtoon käytettävä TCP/IP-verkon protokolla.

Funet

Suomen korkeakoulujen verkko. http://www.funet.fi

G

Gateway

Tiedonsiirtolaite tai ohjelma kahden erilaisen datasiirtoverkon välillä.

H

Host, isäntäkone

Tietokone, johon ollaan yhteydessä päätteillä ja jossa on monen käyttäjän käyttöjärjestelmä (Esim. Unix).

I

ISDN

Integrated services digital network. Standardi, jossa määritellään digitaaliseen tiedonsiirtoon perustuva puhelinverkko. ISDN on suunniteltu alunperin välittämään sekä puhetta, että dataa.

Internet

Maailmanlaajuinen tietokoneverkko. Koostuu useista pienemmistä lähiverkoista. Käyttää pääasiassa TCP/IP-protokollaa.

IP (Internet protocol)

Verkkojen yhdistämiseen käytetty protokolla. IP-numero on 32bittinen yksilöllinen numero, joka jokaisella Internet-verkossa olevalla koneella on ainutlaatuinen. Yleensä ip-numero esitetään neljässä 8-bitin sarjassa malliin : 130.231.129.50.

IPX (Internet packet exchange)

Novell-yhtiön kehittämä lähiverkkojen protokolla

K

Keskitin

Ethernet-verkossa käytetty laite, joka kytkee verkon laitteet tähtimäisesti yhteen.

L

LAN (Local area network), lähiverkko

Rajoitetulla alueella toimiva tiedonsiirtoverkko.

Linux

UNIX-käyttöjärjestelmään pohjautuva monen käyttäjän palvelinkäyttöjärjestelmä.

M

Modeemi on laite, joka siirtää tietoa kaapelia pitkin kaapelin toisessa päässä olevalle modeemille. Näin tietoa voi siirtää tietokoneiden välillä. Modeemi muuntaa tietokoneen bitit ääneksi, joka toisessa päässä tulkitaan ja muunnetaan takaisin biteiksi.
Modeemeiksi kutsutaan myös esim. kiinteissä yhteyksissä käytettäviä kantataajuusmodeemeja ja muita vastaavia laitteita. Modeemiksi nimitetty laite kuitenkin yleensä siirtää dataa juuri puhelinverkkoyhteyden ylitse ja siten eroaa esim. verkkokorteista ja muista päätelaitteista. Modeemeja on hyvin monenlaisia. Kodin päässä modeemi voi olla ulkoinen erillinen laite tai esim. koneen korttipaikkaan liitettävä. Palveluntarjoajilla on usein laitteita, jotka sisältävät esim. kymmeniä modeemeja ja toimivat siten kotiyhteyksien vastapäänä.

N

NetBEUI

Microsoftin lähiverkkoprotokolla.

Nimipalvelin

Katso : DNS

NT (WindowsNT)

Microsoftin palvelinkäyttöjärjestelmä

P

Palvelin

Verkossa oleva tietokone, joka tarjoaa keskitettyjä palveluita mikroille. Käyttöjärjestelmiä mm. Linux, UNIX, WindowsNT, Novell. Tyypillisiä palveluita ovat mm. Sähköpostin välitys, WWW-sivujen jakaminen, käyttöoikeuksien valvonta ja kirjoitinjonojen hoito.

PPP (Point to point protocol)

Modeemiyhteyksissä käytetty protokolla.

POP-mail

Protokolla, jonka avulla siirretään sähköposti palvelimelta mikrolle.

Palvelin

R

RJ-45

ISDN- ja 10BaseT-verkoissa käytetty kahdeksannastainen liitin.

Reititin (Router)

Lähiverkon laite, joka siirtää paketteja siirtotieltä toiselle sanoman vastaanottajan osoitteen perusteella.

T

Telnet

TCP/IP-protokollaan perustuva pääteprotokolla. Telnetin avulla voi ottaa yhteyden esim. palvelimeen, ja käyttää palvelinta.

W

Workstation, työasema

Usein UNIX-käyttöjärjestelmää käyttäviä tehokkaampia moniajotietokoneita.

Lähteitä :
Isola O-P, Tiedonsiirtäjän luntti, Otaniemi 1994.