Hae lupaa Oulun normaalikoulussa tapahtuvaan kokeiluun

Hakijan tiedot

sukunimi *
etunimi *
katuosoite *
postinumero ja toimipaikka *
sähköpostiosoite *
puhelinnumero *

Kokeiluun osallistuvat luokat, opettajat ja muut mahdolliset tahot

Yksikkö, jota lupahakemus koskee *

Tiedot kokeilusta

Kokeilu alkaa

Kokeilu päättyy

Kokeilun otsikko ja lyhyt kuvaus kokeilun tavoitteista ja sisällöstä (max 80 sanaa, julkaistaan norssin kotisivustolla)

Kokeiluun liittyvät eettiset kysymykset ja kokeilun tuloksista tiedottaminen

Miten kokeilussa otetaan huomioon siihen mahdollisesti liittyvät eettiset kysymykset?

Kokeilun päätyttyä siitä tulee toimittaa kokeiluraportti ao. yksikön toimistoon. Milloin kokeiluraportti on tarkoitus julkaista?

* Asteriskilla (*) merkityt kentät ovat pakollisia.