Hae lupaa Oulun normaalikoulussa tapahtuvaan tutkimukseen

Hakijan tiedot

sukunimi
etunimi
katuosoite
postinumero ja toimipaikka
sähköpostiosoite
puhelinnumero
Lupahakemus koskee

Tiedot tutkimuksesta

Tutkinto, johon tutkimus sisältyy

Milloin tutkimusaineisto kerätään?

Tiedekunta / yliopisto, johon tutkimus tehdään

Tutkimukselle ehdotettu otsikko
Lyhyt kuvaus tutkimuksesta (max 80 sanaa, julkaistaan norssin kotisivustolla)
Käytännön toteutus (yhteyshenkilö norssilla, mitä luokkaa tai oppilaita koskee, miten toteutetaan jne)

Tutkimuksen ohjaajan tiedot

sukunimi
etunimi
nimike
sähköpostiosoite
puhelinnumero

Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset ja tutkimustuloksista

Miten tutkimuksessa otetaan huomioon tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset?

Tutkimuksen aikana tai sen valmistuttua siitä tulee aina toimittaa artikkelit, monografit, tutkimusraporttit tai muut selvitykset asianomaiseen yksikköön. Hakemukseen tulee liittää tutkimustoiminnan julkaisusuunnitelma.

Sitoudun palauttamaan valmiin työn normaalikoululle

Oulun normaalikoulu voi tiedottaa tutkimustuloksista. Anna ehdotuksesi tiedotteen sisällöksi alla.

Ehdotettu tiedotteen otsikko
Ehdotettu tiedotteen sisältö
Annettuja tietoja saatetaan muuttaa. Kentät ovat pakollisia, mikäli hankkeesta halutaan tiedote.