OPPILASHUOLTO


Koulun oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, edistää oppilaan hyvinvointia ja turvata koululaisen kasvua ja kehitystä, niin fyysistä kuin psyykkistäkin. Sen tehtävänä on yhdessä opettajien kanssa kehittää koulun kasvatuskäytänteitä, oppimisympäristöä ja koululaisten sosiaalista yhdessäoloa. Oppilashuollon toteuttajia ovat opettajat, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, koulukuraattori ja koulupsykologi sekä terveydenhoitaja ja koululääkäri. Toiminta voidaan nähdä pedagogisena, terveydenhuollollisena sekä psyykkis-sosiaalisena työnä. Oppilashuoltoa on myös yhteistyö kodin ja koulun kanssa.

Oppilashuollon henkilöstö kokoontuu yläasteella kerran viikossa yhteiseen palaveriin. Ala-asteella kokoontumisia on harvemmin, yleensä kerran kuukaudessa. Oppilashuoltohenkilöstön kuuluu olla yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, kukin työntekijä lähinnä oman ammattialansa työntekijöiden kesken. Kun yhteistyötä tapahtuu yksittäisen oppilaan asioissa, tulee näissä olla vanhempien suostumus.

Jokainen oppilashuollon työntekijä on oman alansa asiantuntija ja itsenäinen työntekijä. Hän pyrkii seuraamaan oman alansa kehitystä ja edistämään myös kokonaisuutena koulun oppilashuoltoa ja sen työmuotoja. Tämän lukuvuoden aikana olemme mm. osallistuneet useisiin Oulun kaupungin järjestämiin yhteisiin koulutustilaisuuksiin.