HALLINTOA JA IHMISIÄ


ALA-ASTE

Lehtorit

Haapalahti Raija, PkO, KM, ERO
Junes-Tokola Marianna, PkO, KM
Juuso Hannu, PkO, KM
Järvinen Eeva-Kaarina, PkO, KM
Kaikkonen Marjatta, PkO, KL
Karhumaa Kirsti, PkO, KM
Koivuniemi Irma, KkO, FM
Korkeamäki Riitta-Liisa, PkO, KT (v.v. lv. 98 - 99),
sij. Ail Hartikainen KM
Kärkkäinen Raija, KM
Lindh Matti, PkO, KM (v.v. lv. 98 - 99), sij.
Kalle Komulainen KM
Lukka Kaarina, PkO, KM (v.v. lv. 98 - 99), sij.
Anu Karjalainen KM
Pekkala Erkki, PkO, KM
Saravesi Pekka, PkO, KM
Saukkonen Ulla, KkO, KM
Siitonen Auli, KM (v.v. lv. 98 - 99), sij.
Pasi Kurttila KM
Sirén Mervi, KM, MO
Sivula Veikko, PkO, KM
Tokola Pekka, PkO, KM
Veteläinen Markku, KM
Virta Vesa, PkO, KM
Vänskä Viljo, PkO, KL, ala-asteen rehtori

Tuntiopettajat

Ahokoivu Marja-Liisa, KM, KTO
Halme Auli, KM
Kerimaa Pirkko, FM
Magga Marja, PkO, KM
Nousiainen Johanna, KM (1.1. – 31.7.1999)
Puurunen-Moilanen Sari, KM, EO Tiainen Outi, KM

Sivutoimiset tuntiopettajat

Hovinen Veikko, bahaiuskonto
Mannan Abdul, islamuskonto
Naakka-Rautiainen Kirsi, TM, ortodoksiuskonto
Nousiainen Johanna, KM (1.8. – 31.12.1998)
Rytinki Heli, FK, saksa

Muu henkilökunta

Heikkinen Heli, toimistosihteeri
Karppinen Eila, koulupsykologi
Lindh Anja, amanuenssi, kirjasto
Merilä Kirsti, toimistosihteeri
Väisänen Reijo, vahtimestari
Häikiö Sulo, toimistosihteeri 14.9.1998 – 13.3.1999
Kouru Irina, amanuenssi 4.1. – 3.7.1999
Luosujärvi Timo, työharjoittelija 13.8.1998 – 5.6.1999
Puhakka Sami, työharjoittelija 13.8.1998 – 12.2.1999
Tchouprikova-Koistinaho Irina, amanuenssi 1.10.1998 – 5.6.1999

YLÄASTE

Lehtorit

Grubert Timo, FM, fysiikka ja kemia
Hasari Matti, FM, matemaattiset aineet, tietotekniikka
Heikkinen Kirsi, FM, äidinkieli, elämänkatsomustieto, suomi toisena kielenä
Honkanen Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Hyytinen Vilho, FL, yläasteen rehtori, matematiikka, tietotekniikka
Hännikäinen Matti, FM, matematiikka
Ijäs Eero, FM, matemaattiset aineet, tietotekniikka
Järvelä Maria, FT, englanti vv. lv 1998-99, sij.
Anna-Leena Hankkila, FK
Karjarinta Riitta, FK, ruotsi, saksa ja latina
Kauppila Osmo, PkO, HuK, tekninen työ
Kauppinen Jyrki, FM, ruotsi ja englanti
Kemppainen Esko, FM, biologia ja maantiede
Kemppainen Lasse, FL, äidinkieli
Kemppainen Pekka, FK, englanti
Kokko, Hanne, FM, opinto-ohjaus, vv. 7.1. - 31.7.1999, sij.
Sari Korkeamaa, KM
Kokkonen Soile, FK, KL, saksa
Korpi-Tassi Marjo, YTM, opinto-ohjaus
Kumpulainen Eija, FK, matematiikka
Kupila Hellevi, FL, matematiikka vv. 1.8. - 6.12.1998 sij.
Jarkko Hurme, FM
Kuusjärvi Pirkko, FK, matemaattiset aineet
Lapinoja Kari, FK, KL, uskonto, psykologia ja filosofia
Lassila Aune, LitK, liikunta ja terveystieto
Lehtinen Katrimaija, FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Lehtola Harri, FM, äidinkieli
Luostarinen, Marja-Riitta, KtyO, HuK, tekstiilityö, vv. 1.1. -30.6.1999,
sij. Jaana Vallenius, KM
Nauha Heikki, FK, matemaattiset aineet
Nauha Leena, FL, ranska, englanti ja italia
Ojakoski Matti, FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Paasi Eija, FM, biologia ja maantiede
Puurunen Raija, KuvO, HuK, kuvaamataito
Raappana Sinikka, FM, KL, lukion rehtori, englanti ja ruotsi
Rinkinen Taisto, FM, matemaattiset aineet
Rytinki Heli, FM, saksa
Sankala Risto, LitM, HuK, liikunta ja terveystieto
Sihvonen Pirjo, FL, äidinkieli
Siljander Hannele, TM, KM, uskonto, psykologia ja filosofia
Sivonen-Sankala Virpi, FK, englanti ja ranska
Tenhunen Antero, FK, biologia ja maantiede
Tryggvason Marja-Terttu, FM, KL, ruotsi, vv. lv. 1998 - 99, sij.
Juha Santalo, FM
Vaskuri Juhani, FL, matemaattiset aineet
Vilppola-N’Kansi Liisa, KK, erityisopetus
Westerlund Paula, ML, HuK, musiikki
Ylinampa Timo, FM, ruotsi
Ylöniemi-Syren Terhi, KK, kotitalous

Tuntiopettajat

Tuntiopettajat Eskola Sari, FM, äidinkieli, suomi toisena kielenä
Heikkinen Kari, FM, matemaattiset aineet
Hollsten Nina, HuK, englanti
Huttula Tea, KM, EO, erityisopetus
Kiiveri Riikka, KM, kotitalous
Lang Markku, KM, kuvaamataito, erityisopetus
Lappalainen Markku, kasvatust.yo., tekninen työ, liikunta

Larivaara Sirkka, FM, kirjeenvaihtaja, ekonomia, tekstinkäsittely, englanti ja saksa
Leppilahti Sirkku, FM, äidinkieli
Lydman Maria, FM, ruotsi
Saarela Panu, TK, uskonto, filosofia ja elämänkatsomustieto
Tuomivaara Sirpa, FK, historia ja yhteiskuntaoppi
Laukkanen Tiina, FM, matemaattiset aineet vv. lv. 1998 - 99,
sij. FM Tarja Vasko
Wedman Juha, FM, biologia ja maantiede

Muu henkilökunta

Frederiksen Marja, osastosihteeri
Perälä Päivi, toimistosihteeri
Kallunki Maija-Liisa, kirjastoavustaja
Pöyry Armi, sosionomi, koulukuraattori
Korhonen Leo, laboratoriomestari
Frederiksen Heikki, vanhempi vahtimestari
Ruikka Mika, vanhempisuunnittelija
Turunen Hannu, puuseppä 31.8.1998 saakka ja 2.10.1998 - 27.2.1999
Tuhkanen Jari, valtiohallinnon harjoittelija 1.4. - 30.5. ja 26.8. - 24.9.1998
Sarkkinen Mari, kouluavustaja 1.9.1998 -28.2.1999
Korkeakoski Anne-Mari, valtiohallinnon harjoittelija 1.3. - 31.5.1999
Kauppinen Marjaana, laborantti 22.2. -

Johtokunta

Varsinainen jäsen
Varajäsen
Raimo Paasovaara (pj.)
Tarja Ylikörkkö
Helena Heikka
Jorma Heikka
Jukka Jokiranta
Seppo Rajaniemi
Sinikka Ikni
Eila Jeronen
Heikki Mikkola
Jari Similä
Saila Ahde
Pentti Vinnurva
Leo Korhonen
Kirsti Merilä
Leena Hyvönen
Rauni Räsänen
Eija Paasi
Hanne Kokko
Leena Nauha
Esko Kemppainen
Raija Haapalahti
Hannu Juuso
Jukka Pekkinen
Helena Ukkonen
Miikka Saukko
Mikko Nenonen
Johanna Pelkonen
Mika Viinamäki

Yhteiset palvelut Siivouksesta on vastannut siivouspalvelu Engel.

Terveydenhuollosta on vastannut Oulun kaupungin terveyskeskus. Koululääkäreinä ovat toimineet terveyskeskuslääkäri Maija-Liisa Okkonen ja Saara Päivätie ja terveydenhoitajana Pirkko Pasanen.

Kouluruokailusta on vastannut Amica ravintolat Oy. Henkilökunta: ravintolapäällikkö Taina Pikkuaho, kokki Marketta Matero, leipuri Taina Karppinen, ravintolatyöntekijät Anne Virkkunen, Helena Parkkinen, Sanna Viinonen ja Birgitta Kokko.

Kiinteistönhuollosta on vastannut Engel-yhtiö.

ALA-ASTEEN HENKILÖKUNTA

{short description of image}

Vasemmalta lukien eturivissä: Eeva-Kaarina Järvinen, Raija Kärkkäinen, Sulo Häikiö, Auli Halme, Anja Lindh, Eila Karppinen, Maarit Rantala, Kirsti Karhumaa, Heli Rytinki.

Toinen rivi: Heli Heikkinen, Pirkko Pasanen, Raija Haapalahti, Mervi Sirén, Marja Magga, Ulla Saukkonen, Aila Hartikainen, Outi Tiainen, Anu Karjalainen, Pasi Kurttila, Erkki Pekkala, Pirkko Kerimaa, Markku Veteläinen.

Kolmas rivi: Sari Puurunen-Moilanen, Johanna Nousiainen, Marianna Junes-Tokola, Kalle Komulainen, Reijo Väisänen, Vikke Vänskä, Timo Luosujärvi, Veikko Sivula, Vesa Virta, Sami Puhakka.

YLÄASTEEN JA LUKION HENKILÖKUNTA

{short description of image}

Vasemmalta lukien eturivissä: Kirsi Heikkinen, Heikki Frederiksen, Sirpa Tuomivaara, Eija Paasi, Tea Huttula, Terhi Ylöniemi-Syren, Panu Saarela, Harri Lehtola.

Toinen rivi: Hannele Siljander, Marjo Korpi-Tassi, Sirkku Leppilahti, Riikka Kiiveri, Esko Kemppainen, Markku Lang, Matti Hasari, Markku Lappalainen, Eero Ijäs, Matti Hännikäinen, Vilho Hyytinen, Risto Sankala.

Kolmas rivi: Lasse Kemppainen, Hanne Kokko, Pirkko Kuusjärvi, Maria Lydman, Tarja Vasko, Virpi Sivonen-Sankala, Marja Frederiksen, Jarkko Hurme, Timo Ylinampa, Jari Honkanen, Marko Kauppinen, Juhani Vaskuri, Timo Grubert, Soile Kokkonen, Sirkka Larivaara, Anna-Leena Hankkila.

Takarivi: Riitta Karjarinta, Osmo Kauppila, Nina Hollsten, Päivä Perälä, Liisa Vilppola, Armi Pöyry, Maija-Liisa Kallunki, Paula Westerlund, Heli Rytinki, Eija Kumpulainen, Katrimaija Lehtinen, Sinikka Raappana, Pirkko Pasanen, Kari-Pekka Lapinoja, Matti Ojakoski, Jyrki Kauppinen.