TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA TAPAHTUNUTTA


Heinäkuussa 1998 (3.7. - 5.7.) järjestettiin normaalikoulun oppilaille toinen perättäinen ATK-leiri Iin seurakunnan leirikeskuksessa Karhunsaaressa. Leirille otti osaa noin 20 normaalikoulun ala-asteen 4 - 6 luokan oppilasta. Leirin ohjaajana ja valvojana toimivat normaalikoulun työntekijät Mika Ruikka ja Pekka Leinonen sekä oppilaiden vanhemmista Valma Karjalainen, Reijo Haapalahti ja Jouko Jokisalo. Lisätietoja leiristä saa normaalikoulun www-sivuilta.

Tietokone- ja videoneuvottelulaitteistoja on uusittu ja lisätty lukuvuoden aikana. Kesällä 1998 rakennettiin auditorion videoneuvotteluvarustus, jota on kuluvan lukuvuoden ajan käytetty omissa projekteissa sekä vuokrattu mm. täydennyskoulutuskeskuksen käyttöön. Joululoman aikana uusittiin lukion ATK-luokan varustus. Samalla saatiin rakennettua kirjastoon lähinnä lukion opiskelijoita palveleva tietokonepiste, jossa on käytössä kuusi pentium-tason mikroa. Lisäksi on uusittu yksittäisiä laitteita eri pisteisiin. Uusia ohjelmistoja on päivitetty jonkin verran. Mm. tietotekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen tutkimuksessa yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa käytetty Csile-ohjelmisto päivitettiin paikallisesti toimivasta versiosta www-selaimella käytettävään versioon.

Opettajien koulutusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen on jatkettu tänäkin vuonna järjestämällä useita lyhytkursseja eri aiheista. Aiheina on ollut mm. sähköposti, kuvankäsittely, Internetin palvelut ja toimisto-ohjelmat. Lisäksi käyttäjiä on ohjattu neuvomalla yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Oppilaspalvelimen ylläpidossa ovat yhdessä ATK-suunnittelijan kanssa toimineet lukion opiskelijat Tuomas Lahtinen, Antti Marttila ja Hannu-Pekka Rajaniemi. Oppilaiden keskuudessa tietokonepalvelut ovat tehokkaassa käytössä. Koulun oppilaista lähes 700, eli lähes kaikki peruskoulun 4. - 9. luokan ja lukion oppilaat ovat hankkineet oman käyttäjätunnuksen, joka mahdollistaa mm. sähköpostin käytön. Oppilaspalvelimeen otetaan koulupäivisin yli 500 yhteyttä mm. sähköpostin käsittelyä varten. Koulun palvelimella on julkaistu sekä koulun sivut että oppilaiden kotisivuja ja erilaisten projektien tuotoksia. Niitä tutkitaan koulun sisältä ja ulkopuolelta ahkerasti. WWW-palvelin lähettää sivun tai kuvan sivujen selaajille yli 10 000 kertaa päivässä, eli käytännössä päivän aikaan pyydetään palvelimelta sivu tai kuva parin sekunnin välein. Sähköpostilistoja on käytetty ahkerasti viestinnässä mm. opettajien kesken. Koulupäivisin normaalikoulun palvelin lähettää tai vastaanottaa yhteensä noin 3000 sähköpostiviestiä niin opettajille kuin oppilaille. Samoin verkkolevyjen käyttö on yleistynyt koulun sisäisessä tiedonsiirrossa ja tallennuksessa.

Mika Ruikka
ATK-suunnittelija