SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUS


Ala-asteella

Maahanmuuttajaoppilaiden määrän lisääntyminen on tuonut koulullemme uusia haasteita, mm. S2-opetuksen. Englanninkielisen luokan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on järjestetty kaksi viikkotuntia suomen kielen opetusta. Päätavoitteena on ollut arkipäivän kommunikointitaitojen harjoittelu.

Myös suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat, jotka ovat välillä olleet ulkomailla, ovat saaneet tehostettua suomen kielen opetusta sekä pienryhmässä että integroituna kyseisen luokka-asteen äidinkielen tunneilla.

Kolmannen ryhmän S2-opetuksessa muodostavat tavallisessa luokassa olevat maahanmuuttajaoppilaat, jotka tarvitsevat vielä erityistukea suomen kielessä. S2-opetusta ovat antaneet koulumme erityisopettajat. Työ on ollut mielenkiintoista ja haastavaa sekä edellyttänyt hyvää yhteistyötä luokanopettajien kanssa.

Yläasteella ja lukiossa

Yläasteelle saatiin kuluneena lukuvuonna perustettua suomi toisena kielenä -opetusryhmä, johon kuuluu kahdeksan oppilasta. Riittävän suuri ryhmä saatiin perustettua, koska 7. luokalle tulleet S2-opetusta tarvitsevat maahanmuuttajaoppilaat sijoitettiin 7E-luokalle. Ryhmä on opiskellut suomea kolme kurssia.

Lukiossa on jatkunut vuonna 1997 alkanut S2-opetus. Opiskelijat ovat suorittaneet tähän mennessä neljä suomen kurssia. Lukion maahanmuuttajaopiskelijat suorittanevat S2-ylioppilaskokeen ensi keväänä.