KOULUPSYKOLOGIN TYÖ


Koulupsykologin oppilaskohtainen työ painottuu ala-asteelle, yläasteella työ on paljolti konsultatiivista. Toki myös yläasteella oppilailla on mahdollisuus päästä keskustelemaan koulupsykologin kanssa. Työn sisältö on ennaltaehkäisevää ja hoitavaa sekä oppilaiden ja perheiden tapaamista koulunkäyntiongelmien osalta. Koulunkäynnin pulmien selvittämisessä käytän myös koulupsykologista tutkimusta mm. oppimisvaikeuksien selvittämiseksi. Koulupsykologi käy myös luokissa, keskustelee kasvatuskysymyksistä oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa. Psykologi on myös mukana opettajankoulutuksessa ohjaustilanteissa ja hän pitää opiskelijoille luentoja.

Tämän päivän koululaisen elämässä tärkeitä asioita on psyykkisen kasvun edistäminen. Monet elämään ja lapsen kasvuympäristöön liittyvät turvattomuutta tuottavat asiat huolettavat lasta ja estävät myös täysipainoisen koulutyön. Siksi nämä kysymykset samoin kuin lasten kasvatuksessa terveitten rajojen asettaminen ovat olleet esillä kodin ja koulun kanssa yhdessä tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä. Koulupsykologina olen ollut mukana toistakymmentä vuotta lähialueen yhteistyöryhmässä, joka kymmenisen vuotta sitten sai nimen Perhe -90. Samoin koen itselleni läheiseksi työksi koulun vanhempainyhdistystoiminnan.

Koulupsykologi
Eila Karppinen