ERITYISOPETUS


Erityisopetus Taas on kokonainen lukuvuosi vierähtänyt koulussamme, ja erityisopetus on tänä lukuvuonna ollut kiireinen ja kovasti työllistetty. Luokkamme ovat välillä käyneet ahtaiksi oppilaiden runsauden takia, mutta onneksi erityisopetusluokkia on nykyään kaksi, luokat 213 ja 214. Erityisopettajia on koulussamme kaksi, Liisa Vilppola ja Tea Huttula. Tean vastuulla on ollut tänä vuonna erityisopetuksessa 8. luokkien sekä 9DE-luokkien oppilaat ja Liisalla ovat olleet puolestaan 7. luokat ja 9ABCF.

Erityisopettajan työnä koulussamme on vastata erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.Tällöin puhutaan kouluvaikeudesta. Se voi olla esim. selvä oppimiseen liittyvä vaikeus, lukkiutunut tilanne opettajan ja oppilaan välillä tai se voi johtua sairaudesta tai perhetilanteesta. Yläasteella oppilaan ongelmat ovat usein kasautuvia. Oppimisvaikeuksista seuraa heikko motivaatio, joka vaikeuttaa edelleen opiskelua: vaikeuksista tulee kierre, joka voidaan erityisopetuksen avulla katkaista. Tavallisimmin oppilaat ovat käyneet erityisopetuksessa kielten, äidinkielen ja matematiikan tunneilta.

Erityisopetuksen tavoitteena on vähentää oppimisen esteitä ja kouluvaikeuksien syntymistä. Se tapahtuu ennalta ehkäisevänä, korjaavana sekä oppilaan kehitystä ja kasvua tukevana työnä. Erityisopetus on järjestetty pääosin osa-aikaisena eli oppilaat opiskelevat tietyn jakson (muutama tunti – koko jakso) erityisopetuksessa erityisopettajan johdolla. Erityisopetus on toiminut koulun sisäisenä eriyttämiskeinona ja erityisopettaja yksilöllistää opetusta. Lisäksi olemme joskus olleet luokassa samanaikaisopettajina, jolloin olemme aineenopettajan apuna. Erityisopetukseen siirrosta päättävät aina aineenopettaja ja erityisopettaja yhdessä. Opetuksen sisällöstä (luokan mukainen vai HOPS) päättävät erityisopettaja, aineenopettaja sekä oppilas yhdessä. Oppilaat, joille on tehty HOPS, etenevät opiskelussa omien oppimisedellytystensä mukaisesti.

Erityisopetus koulussamme perustuu oppilaiden ja luokkien hyvään tuntemiseen ja erityisopettajan ja muiden koulun opettajien väliseen yhteistyöhön. Erityisopettaja tiedottaa toiminnastaan aineenopettajille ja antaa tukea opettajien luokassa antamalle kasvatukselle. Erityisopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää myös se, että opettaja ja oppilas luottavat toisiinsa. Oppilaan kunnioittaminen ja hänen yksilöllisyytensä huomioiminen on erityisopetuksen tehtävä. Erityisopetus voi korjaavana opetuksena vähentää myöhempiä eroja normaalin ja oppimisvaikeuksisen oppilaan välillä. Opetuksen lisäksi erityisopettaja toimii oppilashuoltoryhmässä, pitää yhteyttä koteihin sekä osallistuu oppilasta koskeviin neuvotteluihin. Tärkeää on yhteistyö muun oppilashuoltohenkilöstön sekä aineenopettajien kanssa.

Kuluneena lukuvuonna molemmat erityisopettajat olivat mukana Erilaisuuden kohtaaminen -teemassa, joka järjestettiin opetusharjoittelijoille helmikuussa. Erityisopettajien rooli teemassa oli asiantuntijana kertoa erilaisista oppijoista, oppimisvaikeuksista, erilaisen oppilaan kohtaamisesta ja huomioimisesta. Lisäksi pidin yhdessä kuraattorin ja opinto-ohjaajan kanssa harjoittelijoille 2 opintoviikon valinnaisen kurssin Erityisopetus ja oppilashuolto yläasteella. Tämä kurssi pidettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna, ja sen toteuttaminen oli todella mielenkiintoista ja haastavaa. Jatkamme kurssin tarjoamista myös ensi lukuvuonna.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille toivoo Tea