ERILAISUUDEN KOHTAAMINEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA


Erilaisuuden kohtaaminen opettajankoulutuksessa Opettajankoulutus pyrkii kehittämään opettajien ja henkilöstön valmiuksia ja taitoja kohdata erilaisuutta omassa itsessään ja ympäristössään: erilaisia oppilaita, elämäntilanteita, perheitä ja kulttuureita. Tavoitteena on ihmisyyden eri vivahteita kunnioittaen kehittää herkkyyttä lasten ja nuorten yksilöllisten lahjakkuuksien, oppimistapojen ja tuen tarpeen tunnistamiseen sekä lisätä kykyä toimia pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Kasvattajana toimiminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä lapsen ja nuoren, perheen, päiväkodin, koulun, muun lähiyhteisön ja kulloinkin tarvittavien erityisasiantuntijoiden kanssa. Erilaisuuden kohtaaminen edellyttää opettajan ammatti-identiteetin selkiintymistä ja itsetuntemuksen lisäämistä.

“Erilaisuuden kohtaaminen on matka omaan minään ja toisen ihmisen luo.”