ENSIAPUKOULUTUSTA OPETTAJILLE JA OPPILAILLE


Ala-asteella päivitettiin kaksi vuotta sitten koulun ensiapu- ja pelastautumissuunnitelma. Pian uuden suunnitelman käyttöönoton jälkeen järjestettiin opettajien koulutuspäivä, jossa harjoiteltiin ensiapu- ja alkusammutustaitoja. Syyskuussa 1998 järjestettiin pelastautumisharjoitus, jotta oikeassa vaaratilanteessa, esimerkiksi tulipalon sattuessa osataan poistua nopeasti ja turvallisesti pois koulurakennuksesta. Kriisivalmiutta pyrittiin lisäämään myös erillisellä kriisisuunnitelmalla, joka tehtiin ja otettiin käyttöön lukuvuoden aikana. Huolellisesti valmisteltu kriisisuunnitelma auttaa toimimaan äärimmäisen stressaavissa tilanteissa, lieventää kriisin haittavaikutuksia ja tukee niin oppilaiden kuin työntekijöidenkin toipumista.

Toukokuussa 1999 käynnistettiin ensiapukoulutus oppilaillekin. Yhdessä SPR:n Oulun piirin kanssa suunniteltiin kurssi, joka käsittää 10 tuntia. Se päätettiin ajoittaa siten, että puolet kurssista toteutetaan joka vuosi neljännen kouluvuoden loppupuolella, toukokuussa, juuri ennen leirikoulujaksoa, ja toinen puolikas heti seuraavana syksynä, kun oppilaat ovat aloittaneet viidennen kouluvuoden ja ovat osallistuneet jälleen leirikouluun.

Koulun ja SPR:n välisen sopimuksen mukaisesti ensimmäisen kurssin opettajana toimi SPR:n hyväksymä ensiapuopettaja. Osa koulun henkilökunnasta osallistui itsekin kurssille. Tarkoituksena on, että tulevina vuosina opetuksesta vastaavat koulun omat opettajat.