Oulun normaalikoulu - Norssiope.fi

etusivulle   etusivulle  Norssiope.fi

Norssiope.fi II -täydennyskoulutusiltapäiviä Oulun normaalikoulun opettajille tammi-HUHTIkuussa 2013!


NORSSIOPE.FI II-hanke järjestää kevään 2013 kuluessa sarjan opettajien tieto- ja viestintätekniikan sekä sosiaalisen median käyttötaitoja täydentävää koulutusta Oulun normaalikoulun kaikille opettajille. Kaikki koulutukset ovat arki-iltapäivisin klo 14.15-17.15. Koulutuksiin osallistuminen on opettajille maksutonta ja onnistuu myös kouluajalla.

Kuhunkin koulutukseen otetaan mukaan enintään 15 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä koulutuksesta riippuen. Ilmoittautua voi useampaankin koulutukseen, niin kauan kuin koulutuspaikkoja riittää. Mikäli halukkuutta on koulutukseen yli maksimimäärän, tapauskohtaisesti arvioidaan koulutuksen tarjoaminen myös toiseen kertaan. Osa koulutuksista kohdentuu tietokoneen peruskäyttötaitoihin, osa sosiaalisen median opetuskäytön hyödyntämiseen, osassa koulutuksia perehdytään pohtimaan opetusteknologian koulukäytön eteenpäin kehittämistä.

Kuhunkin koulutusiltapäivään ilmoittaudutaan erikseen
.

Ilmoittautuminen alla oleviin tilaisuuksiin alkaa maanantaina 7.1.2013. Ilmoittaudu tilaisuuksiin sähköpostitse osoitteeseen: Jari.Honkanen (at) oulu.fi. Kerro viestissä nimesi ja mihin tilaisuuteen/ tilaisuuksiin osallistut.


Koulutusten ajankohdat ja sisällöt:

 
 

 


 

torstai 31.1.2013 klo 14.15-17.15. Työvälineohjelmat.

Tekstinkäsittelyohjelman (Word) taulukon tekeminen ja muotoilu.Kuvien liittäminen tekstinkäsittelyohjelmaan. Sisällysluettelon lisääminen automaattisesti tuotetun tekstin alkuun tai loppuun. Taulukkolaskentaohjelman perustoimintojen (Excel), erilaisten taulukoiden tekeminen (esimerkiksi kurssiarvosanan laskemiseen sen eri osasuorituksista tarvittavan taulukon tekeminen) sekä erilaisten kuvaajien tuottaminen taulukoista.

Matti Hasari, Yläkoulun lk 310.


 


torstai 7.2.2013 klo 14.15-17.15. Blogin käyttö opetuksessa.

Tutustumme blogin käyttöön luokan tai kurssin yhteisenä portfoliona tai tiedotuskanavana. Blogi on päiväkirjatyyppinen verkkosivusto, jolla voit jakaa kuvia, linkkejä, videoita ja muuta ajankohtaista tietoa. Blogi on myös tapa kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä olla vuorovaikutuksessa muiden luokkien kanssa. Teemme kullekin osallistujalle oman blogin, joka voi valintasi mukaan olla yksityinen, jaettu lähikavereiden tai luokan kanssa tai julkinen.

Vuokko Kangas tai Pentti Mankinen, Yläkoulun lk 310.


 

 

tiistai 12.2.2013 klo 14.15-17.15. iPad opetuksessa.

Alakoulussa on käytössä 42 mobiilitietokonetta, joiden käyttö  on avannut monia pedagogisesti merkittäviä mahdollisuuksia opetuksessa. Tule kuulemaan ja kokeilemaan miten voit samalla laitteella lukea kirjaa, etsiä tietoa, äänittää, videoida, kuvata, kirjoittaa, ja tehdä siitä haluamasilaisen raportin/ kirjan / videon/ sarjakuvan/ keynoten  joko itsellesi tai koko maailmalle jaettavaksi.

Vuokko Kangas / Pentti Mankinen, Alakoulun UBIKO-solussa. 


 

torstai 14.3.2013 klo 14.15-17.15. Videon kuvaaminen ja käsittely mobiililaitteilla (esim. puhelimella ja iPodilla).

Työpajassa harjoitellaan videkuvausta puhelimilla ja muilla mobiililaitteilla. Tarkoituksena on tutustua siihen välineistöön, joka oppilailla on käytössään ja miten sitä opettaja omassa opetuksessaan pystyisi hyödyntämään. Samalla tutustutaan tavallisimpiin videolevityskanaviin (YouTube ja Vimeo).

Markku Lang, Yläkoulun lk 310.

 tiistai 19.3.2013 klo 14.15-17.15. Opetus ja ohjaus helpommaksi, miten saan omat opetusmateriaalini järjestykseen ja saavutettavaksi?

Työpajassa tutustutaan Norssiportin edistykselliseen portfoliotyökaluun ja sen hyödyntämiseen omien opetusmateriaalien luokittelussa, käytössä ja jakamisessa.

Markku Lang, Yläkoulun lk 310. 

torstai 21.3.2013 klo 14.15-17.15. Digitaaliset historian ja sukututkimuksen asiakirjalähteet.

Haluatko saada digitaalisia työvälineitä sukututkimukseen, historian tai uskonnon opetukseen tai historian harrastamiseen? Nyt ja tulevaisuudessa on mahdollisuus käyttää miljoonia (esim. Digitaaliarkistossa 15,4 milj. kuvaa) digitoituja vanhoja asiakirjasivuja tutkimukseen ja opetukseen tietokoneeltasi ilman arkistokäyntiä. Aineistoissa on merkkejä tavallisen ihmisen arkipäivän elämästä, mutta myös kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävistä tapahtumista ja ihmisistä. Koulutuksessa esitellään erilaisia asiakirjalähderyhmiä ja perehdytään niiden käyttöön. Aineistoja voi käyttää opetuksessa aina alaluokilta lukioon havainnollistamaan ja konkretisoimaan aikansa ilmiöitä ja tapahtumia. Markku Kuorilehto, Yläkoulun luokka 310.


tiistai 2.4.13 klo 14.15-17.15 Kuvankäsittely.

a. Digikuvat kamerasta tietokoneelle
b. Digitaalisen kuvankäsittelyn peruskäsitteet, perustyökalut, värien käyttö ja värijärjestelmät, värinhallinnan perusteet, kuvan tallennusmuodot, kuvakoon muuttaminen, kuvan optimointi web-sivulle, painokelpoisen kuvan asetukset ja tallennus.
c. Valintatyökalujen käyttö kuvassa, kuvatasot ja niiden hyödyntäminen kuvankäsittelyssä. Yhdistelmäkuvat kuvavalintojen ja tasomaskin avulla.
d. Vektorigrafiikka – suurten tulosteiden tekeminen, esitteet ja mainokset.
Pentti Mankinen, Yläkoulun lk 310.tiistai 2.4.2013 klo 14.15-17.15. SmartBoard opetuskäytössä.

Heli Heino, Yläkoulun lk 121.


 

torstai 4.4.2013 klo 14.15-17.15. Google Docs ja gmail-sähköposti opettajan apuvälineenä,

 

Haluaisitko kokeilla sähköisiä kokeita ja materiaalien jakamista oppilaiden ja kollegojen kanssa ilman muistitikkuja ja levykkeitä? Googledocsilla ( tai nykyään se on palvelu nimeltä Google Drive)  voit tehdä mm. tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, diaesityksiä, testejä, kyselyitä ja äänestyksiä oppilaille verkossa. Googlen  palveluihin kirjautuneena   sinulle aukeaa myös gmail- sähköposti ja picasa verkkoalbumien ja youtuben kanavien käyttö. Ei enää pohdintoja, miten saat tiedostot auki eri paikassa ja eri koneilla.

Vuokko Kangas, Yläkoulun lk 310.


 

 

torstai 18.4.2013 klo 14.15-17.15. Yhteisöllinen tiedonrakentaminen (esim. verkkopohjaisen MindMapin laatiminen yhteistyössä).

Verkossa on lukuisia ilmaisia yhteisöllisiä  palveluita, joissa voimme jakaa ja rakentaa eri tavoin yhdessä tietoa. Yksi tapa on tehdä Mindmap- tyyppinen käsitekartta esim. Poppletilla, jakaa se oppilaille verkossa. Oppilaat voivat nyt lisätä omat ajatuspalleronsa kuvineen ja linkkeineen ja yhteisen keskustelun pohjalta päätellä, mitkä pallerot liittyvät toisiinsa, mitkä eivät liity koko asiaan, mitkä ovat ylä- ala- tai  rinnakkaiskäsitteitä jne.  Seuraavassa vaiheessa oppilaat opiskelevat ja tutkivat asiaa ja laativat oppimansa perusteella oman minmappinsa tai muun raporttinsa asiasta. Tätä voi käyttää mm. juonikaavioiden, käsikirjoitusten, kielioppisääntöjen  ja vaikka laskualgoritmien laatimiseen.
Joskus on tarpeellista kerätä tiettyyn aihekokonaisuuteen liittyviä verkkosivustoja tai muistiinpanoja yhteen, mutta linkkilistoista ei saa jälkikäteen mitään selkoa.    Pearltrees- palvelun   avulla nettisivut voi järjestää helposti hahmotettaviksi "helmipuiksi". Tässä yhteisössä on mukana paljon opetusalan ammattilaisia, joiden löydöt ovat käytettävissäsi  liittyessäsi palveluun ja näihin verkostoihin.
Jos aikaa jää, tutustumme myös Pinterestiin ja Edmodoon, hyviä yhteisöpalveluja molemmat.

Vuokko Kangas, Yläkoulun lk 310.
  

Opekattilinkki https://drive.google.com/folderview?id=0ByZjEbSN9OJ2ay1fT3dON1BMUlk&usp=sharingTervetuloa koulutuksiin!
Päivitetty
7.1.2013