Oulun normaalikoulu - MOM- hanke

 

Muuttuva oppimaisema on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvä koordinaatiohanke. Hankkeella on kaksi keskeistä tehtävää:


1. Luoda julkaisualusta, josta löytyy ja johon voidaan helposti päivittää uusin suomalainen koulurakentamisen tietotaito sekä tuottaa julkaisualustalle tällä hetkellä ajankohtaista sisältöä. Tätä tarkoitusta varten on luotu oppimaisema.fi -julkaisualusta. Julkaisualustalta löytyy mm. tietoa oppilaitosrakentamisen ajankohtaisista kysymyksistä, asiantuntijoiden haastatteluja ja näkökulmia, suunnittelijoiden ja käyttäjien ajatuksia onnistuneista suunnittelu- ja rakennusprojekteista sekä tietoa aihealueen koulutustapahtumista ja materiaaleja toteutetuista koulutuksista.

 2. Koordinoida Opetushallituksen rahoittaminen tiloihin ja kalusteisiin keskittyvien oppimisympäristöhankkeiden toimintaa. Koordinoitavia hankkeita ovat seuraavat:


- Ubiko- koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana
- Tilat, kalusteet ja teknologia koulun toimintakulttuurin rikastuttajana
- Tulevaisuuden oppimisympäristö oppimisen tukena Sylvään koululla
- Plaza - uudenmuotoinen oppimisympäristö
- Ekopaku - kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla

Näiden tehtävien lisäksi Muuttuva oppimaisema -hankkeessa pyritään muodostamaan ja kehittämään kuvaa nykyaikaisesta oppimisympäristöjen kokonaisuudesta. Oppimisympäristöjen kokonaisuutta  kuvaa myös hankkeen nimessä esiintyvä termi oppimaisema. Tämän aihealueen puitteissa hanke tekee läheistä yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat mm. Euroopan laajuinen opetuksen kehittämishanke iTEC ja siihen liittyvä täydennyskoulutushanke CPDlab, TEKES, Itä-Suomen yliopisto, Aalto yliopisto, OPH:n oppimisympäristöjen koordinaatiohankkeet, ELY, Oulun yliopiston harjoittelukoulu sekä SYK.

Opetushallituksen rahoittamien oppimisympäristöhankkeiden koordinaatiohankkeista löytyy lisätietoa seuraavasti: