Oulun normaalikoulu - Koulun esittely

etusivulle   etusivulle  Koulun esittely

Oulun yliopiston harjoittelukouluHistoriaa

Koulumme on ´Oulun vanhan koulun´jälkeläinen. Vanhimmat edeltäjät olivat Oulun pedagogio 1609–1682, Oulun triviaalikoulu sekä apologistiluokka 1682–1842 ja neliluokkainen Yläalkeiskoulu (Högre elementarskolan) 1842–1863. Valtiollinen suurmies J.V. Snellman oli juuri tuon Oulun triviaalikoulun oppilas. Hänet on sisään kirjoitettu tähän kouluun 22.2.1816. Päästötodistuksen hän sai 16- vuotiaana samasta koulusta 29.5.1822. Yhteydestä Snellmaniin alkoi myös koulumme perinnepäivän eli Norssin päivän viettäminen. Ensimmäistä kertaa tätä päivää vietettiin vajaat 40 vuotta sitten Snellmanin päivänä 12.5.1967.

Koulu laajennettiin 1863 yliopistoon johtavaksi Oulun alkeisoppilaitokseksi, jossa suomi oli aluksi osittain opetuskielenä. Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat tästä koulusta 1866. Ruotsi määrättiin ainoaksi opetuskieleksi vuonna 1873, ja koulu toimi Oulun ruotsalaisena lyseona (Svenska lyceet i Uleåborg) vuosina 1874–1899. Vuonna 1890 koulu joutui siirtymään entiseen Svendelin taloon 1828 Pokkitörmälle rakennetusta talosta. Vuosina 1899– 1904 koulu toimi Ruotsalaisena lyseona.

Koska koulussa oli vain 74 oppilasta, se määrättiin muuttumaan asteittain Suomalaiseksi reaalilyseoksi. Parina vuonna koulun nimenä oli Oulun toinen suomalainen lyseo, kunnes sortoajan senaatti muutti mahtikäskyllään sen Oulun suomalaiseksi keskikouluksi vuonna 1915. Tämän koulun yhteydessä toimi muutamia vuosia (1919–22) Oulun maanviljelys- ja teollisuusjaostoinen lyseo.

Oulun suomalainen keskikoulu muutettiin 1955 Merikosken yhteislyseoksi, joka sai uuden koulutalon Teuvo Pakkalan kadun varteen 1958. Koulu lakkautettiin 1960 ja siitä perustettiin Oulun nor- maalilyseo. Lyseo toimi opetushallituksen alaisuudessa tulevien oppikoulun opettajien auskultointikouluna. Aineenopettajien opettajankoulutus siirtyi normaalilyseoista yliopistojen yhteyteen vuonna 1974. Oulun normaalilyseon rehtoreina toimivat Akseli Inkala 1960–67 ja Pauli Anttila 1967–1974.
Kun Oulun väliaikainen opettajakorkeakoulu perustettiin vuonna 1953, järjestettiin kansakoulun opettajiksi valmistuvien opetusharjoittelu Oulun kaupungin kansakouluissa.

Opettajakorkeakoulun vakinaistaminen lakiteitse vuonna 1957 oli merkittävä edistysaskel Pohjois-Suomen opettajankoulutukselle. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1959 opettajakorkeakoulu muutettiin Oulun yliopiston yhteydessä toimivaksi opettajainvalmistuslaitokseksi. Harjoituskoulurakennuksen valmistuminen syksyllä 1961 Kasarmintielle oli puolestaan tärkeä vaihe opetusharjoittelun järjestämisessä, koska harjoittelu voitiin nyt keskittää tarkoitusta varten rakennettuun kouluun. Harjoituskoulun rehtoreina toimivat Arvo Olaste 1961–62, Ilppo Klemetti 1962–63, Asko Kuoppamäki 1963–64, Mikko Kaasila 1964–1970, Juhani Uurtimo 1970–71 ja Martti Havas 1971–74.

Elokuun alussa 1974 Oulun normaalilyseo muuttui Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen harjoittelukouluksi. Samalla koulu siirtyi peruskoulujärjestelmään kuten muutkin Oulun oppikoulut. Samana syksynä 1974 lopetti toimintansa myös vuonna 1961 kansakoulun opettajien valmistusta varten perustettu Oulun opettajainvalmistuk- senlaitoksen harjoituskoulu, joka liitettiin yliopiston harjoittelukoulun ala-asteeksi. Harjoittelukoulun pitkä nimi muuttui joulukuussa 1974 Oulun normaalikouluksi.

Oulun normaalikoulun yläaste ja lukio toimivat Teuvo Pakkalan kadulla sijaitsevassa koulukiinteistössä aina kevääseen 1983 asti ja ala-aste Kasarmintiellä olevassa rakennuksessa kevääseen 1982. Arkkitehti Heikki Taskisen suunnittelemien normaalikoulun uusien koulurakennusten valmistuttua Linnanmaalle muutto yliopiston yhteyteen nykyisiin toimitiloihin tapahtui peräkkäisinä kesinä 1982 ja 1983. Oulun normaalikoulun rehtoreina ovat toimineet Pauli Anttila 1974–1987, Erkki Vilpa 1987–1992 ja Timo Lappi 1992–2010.
        


Oppilaina Oulun normaalikoulussa tai sen edeltäjissä ovat olleet mm.Tietoa Oulun normaalikoulusta Wikipediassa     Oulun norssilaisia Facebook- yhteisössä