Oulun normaalikoulu - Kehittämistoiminta

Kokeilu ja kehittämishankkeet Oulun normaalikoulussa 


Kokeilu ja kehittämisprojektilla tarkoitetaan suunnitelmallista ja pääsääntöisesti tutkimukseen liittyvää tai siihen pohjautuvaa hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää oppimateriaaleja, opetusvälineitä, uusia didaktisia menetelmiä, opetussuunnitelmia, uusia toimintatapoja opetusharjoitteluun jne. Ohessa kuvataan normaalikoulussa toteutetut tai parhaillaan käynnissä olevat hankkeet. 
Vapaa tekstihaku Raportin tekijä
Määräaika (pp.kk.vvv, esim. 28.4.2017) Tila
-
Näytetään kaikki raportit. Raportteja 46 kpl.
"NIE – News in Europe, Educational Videoconferencing at Secondary School”
Raportin tekijä: Honkanen, Jari Tila: päättynyt Määräaika: 08.09.2009
Oulun normaalikoulun perusasteen 9a – luokka osallistui vuoden 2002 alusta syksyyn 2003 asti EU–komission Minerva – hankkeeseen: ”NEWS in EUROPE”. Hankkeeseen osallistuivat perusasteen yläluokkien oppilasryhmät Suomesta, Kreikasta, Englannista ja Puolasta. Mukana oli myös tutkijoita Oulun kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä Lodzin yliopistosta. Oul...
Ajattelutaidot ja filosofinen dialogi koulussa
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: käynnissä Määräaika: 30.5.2020
Tavoitteena kehittää oppilaiden ajattelutaitoja ja dialogisia valmiuksia filosofisen keskustelun avulla. Kokeillaan ja kehitetään erilaisia materiaaleja yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa. Kokeillaan ja kehitetään eri oppiaineisiin soveltuvia filosofisiä työskentelymuotoja. Tutkimusyhteistyö KTK:n kanssa. Toiminta jatkunut alakoul...
Arkinohanke (Att bo i Norden) 2000 PM:n rahoittama projekti
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 17.03.2000
Arkinohankkeessa tutkittiin asumista ja arkkitehtuuria Pohjoismaissa. Hankkeeseen osallistui kouluja Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Oulun normaalikoulu osallistui hankkeeseen opetusmateriaalin suunnittelussa.
Crossmedia viestintätyökaluna ja yhteisöllisenä oppimisen ikkunana opettajan arjessa
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 01.12.2009
Hankkeen tavoitteena on luoda savutettavuudeltaan ja käyttäjäystävällisyydeltään mahdollisimman hyvä viestintäväline, joka pystyy hyödyntämään mobiiliteknologiaa ja erilaisia WWW-sovelluksia (mm. RRS- syötteitä,taidekuvia ja ongelmanratkaisutehtäviä). Esimerkki taidekuvatyökalusta: [http://nk.oulu.fi/tools/taidekuva/cgi/index.cgi;linkki taidekuvat...
DIYLAB
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 16.12.2016
Do It Yourself -LAB on EU-komission Lifelong Learning -ohjelman rahoittama hanke. Hanketta koordinoi Barcelonan yliopisto ja partnereina ovat Oulun yliopisto ja Charles University Tsekistä. Tavoitteena on Do It Yourself -pedagogiikan kehittäminen ja toimintatapojen levittäminen. DIY-pedagogiikalla tarkoitetaan pedagogisia toimintatapoja, joilla tuetaan o...
Esittävän opetuksen kehittäminen Mac OS- ympäristössä
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 24.03.2013
Tavoitteena on tutkia, miten Mac OS käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone toimii arkisissa opetustilanteissa ja erityisesti esittävän opetuksen välineenä. Testattavat työkalut ja ohjelmistot: -Keynote Eye TV -FrontRow -Final Cut Express -iPhoto.
Fysiikan ilmiöiden tutkiminen legoautoilla
Raportin tekijä: Hasari, Matti I Tila: päättynyt Määräaika: 31.05.2003
Projektiin osallistuneiden oppilaiden tehtävänä oli suunnitella annetuilla legoilla mahdollisimman kauas kulkeva auto. Oppilaat saivat testata rakentamaansa autoa ja sen kulkuominaisuuksia vakiokorkuisella kaltevalla tasolla. Kehitystyö tapahtui siis jatkivan kehittämisen ja testaamisen kautta. Samalla he oppivat tarkkailemaan niitä fysiikkaan liittyvä k...
Jänismatkustaja: Animaatio-opetusmateriaali kouluihin
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 17.03.2004
Jänismatkustajamateriaali on verkossa oleva animaatio-opas kouluille. Materiaalin keskipisteenä on Jänismatkustaja animaatio, taiteilijan työskentelyprosessi ideasta valmiiksi animaatioksi. Materiaali on tehty yhdessä animaattori Mikko Jylhän kanssa ja se on samalla osa Oulun elokuvakeskuksen Taikalampputoimintaa. Osuuteni liittyi lasten elokuvaka...
Kestävän kehityksen opettaminen koulussa ja opettajankoulutuksessa
Raportin tekijä: Lindh, Anja Tila: käynnissä Määräaika: 30.12.2012
Toiminnan tavoitteena on ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistäminen koulun toimintakulttuurissa ja opetuksessa. Kehittämistyö käynnistyi ympäristöasioiden katselmuksella ja kartoituksella, minkä pohjalta koululle laadittiin ympäristöohjelma. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti...
Koulukirjaston pedagoginen kehittäminen
Raportin tekijä: Lindh, Anja Tila: käynnissä Määräaika: 20.12.2014
Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää koulun opetussuunnitelman päämäärien toteutumista kehittelemällä uusia, innovatiivisia toimintamuotoja, menetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja koulukirjastotoiminnassa. Kirjastotyöryhmä mm. kehittää kirjallisuudenopetusta sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kirjallisuusaiheisia tapahtumia.
KÄDENJÄLKIÄ AJASSA – HANDPRINTS IN TIME
Raportin tekijä: Anttonen, Jaana Tila: päättynyt Määräaika: 17.03.2009
Projektin tavoitteena on ollut löytää menetelmiä Perusopetuksen opetussuunnitelman Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys –aihekokonaisuuden toteuttamiseen tekstiilityön opetuksessa. Oppilaat ovat tutustuneet oman alueensa historiaan ja tekstiilikulttuuriin. Pohjois-Pohjanmaan museo Oulussa ja Argeologinen näyttely- ja toimintakeskus Kierikki Yli-I...
Lukion elektroniikkakurssi
Raportin tekijä: Hasari, Matti I Tila: päättynyt Määräaika: 31.05.2002
Fysiikan ja teknologiakasvatuksen yhteistyöprojekti, jossa lukion opiskelijat pääsivät toteuttamaan omia elektroniikkaan liittyviä innovaatioitaan. Toteutus tapahtui yhden kurssin puitteissa jolloin tarkoituksena oli lähteä liikkeelle omasta ideasta ja toteuttaa se käyttäen elektonisten sovellusten toteuttamisessa käytettäviä menetelmiä.
MENON – Developing Dialogue Through Philosophical Enquiry (Comenius 2.1. Action 226597-CP-1-2005-1-MT-COMENIUS-C21)
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 30.05.2009
MENON is a Comenius - project of 11 European partners which aims to encourage teachers' professional growth by developing their dialogical sensitivity and skills through philosophical enquiry. As a consequence of this widening of teachers' perspectives and skills, the project is effectively aiming also to convert classrooms into communities of en...
MOM/ Konsultaatiomallin kehittäminen koulukulttuurin muuttamiseksi
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 12.05.2013
Hanke keskittyy tulevaisuuden koulujen oppimaiseman eli fyysisten, sosiaalisten, psyykkisten ja virtuaalisten tila- ja toimintakokonaisuuden kehittämiseen. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on pohtia modernin koulun ja siihen liittyvän ympäristökokonaisuuden merkitystä koulun toimintakulttuurin kannalta, ohjata suunnittelijoita ja käyttäjiä prosess...
MOM/ Muuttuva oppimaisema- julkaisualusta pedagogisten innovaatioiden keräämiseksi
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 12.04.2013
Ne, jotka pystyvät nyt parhaiten yhdistämään tila- ja kalusteratkaisuja sekä ohjelmistoratkaisuja tuottavat myös laadultaan ja ergonomialtaan parhaan oppimis- ja opetusympäristön - oppimaiseman. Hankkeessa tarkoitamme oppimaisemalla tiloja ja alueita, joissa opetusta ja oppimista tapahtuu. Tällaisia paikkoja voivat olla lähiliikuntapaikat, kouluinaki...
Matemaattisten aineiden diplomi vuosiluokille 7-9
Raportin tekijä: Kupila, Hellevi Tila: käynnissä Määräaika: 31.5.2014
Kokeilussa pyritään lisäämään ja synnyttämään kiinnostus matemaattisiin aineisiin. Tarkoituksena on myös saada oppilaat näkemään matemaattis-luonnontieteellisten aineiden yhteys ja mahdollisuus havainnolistaa niitä tietoteknisillä apuvälineillä
Materiaalipankki ohjaajakoulutukseen
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 23.05.2007
eNorssin toimenkuvaan kuuluu täydennyskoulutuksen järjestäminen ja koordinointi. Lukuvuodet 2001-2002 olen koordinoinut eNorssin ohjaajakoulutusta. Ensimmäinen lukuvuosi meni kolmen 1 ov:n opintokokonaisuuden järjestämisessä ja keväällä 2002 ryhdyttiin vihdoin suunnittelemaan uusien ohjaajien työnohjauksen materiaalia - ”Untuvikko-koulutusta” verkkoon. ...
Montessoriopetuksen kehittäminen
Raportin tekijä: Kärkkäinen, Raija Tila: käynnissä Määräaika: 29.02.2012
Hankkeen tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisiin kasvatusnäkemyksiin ja käytäntöihin perustuvia oppimiseen ohjaavia menetelmiä sekä pohtia ja kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja malleja. Toisaalta etsitään aineksia oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan kehittämiselle opettajankoulutuksen näkökulmasta.
OPIC/ CDPlab - uuden täydennyskoulutusmallin ja -tilan pilotointi
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 12.10.2013
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on yhdessä Suomen Opetushallituksen kanssa mukana EUN:n hallinoimassa CDPlab- hankkeessa, jonka tarkoituksena on pilotoida uutta täydennyskoulutusmallia Euroopan opettajille. CDPlab- hankkeen Suomen osuudessa tavoitteena on suunnitella kursseja esim. interaktiivisten kosketustaulujen luovaan käyttöön. CDPl...
OPIC/ Harjoittelukoulun tilojen kehittäminen kohti livinglab- toimintakeskusta
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 12.09.2014
Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää MOM- hankkeessa kerättyä asiantuntijuutta ja tietoa hyvistä käytänteistä Oulun normaalikoulun saneeraus- ja laajennushankkeen suunnittelussa. Living Lab- toiminnassa huomioidaan tutkimus, kokeilu- ja kehittämistoiminta suunnitellessa, tutkimushankekohtainen tilojen ja laitteistojen muunneltavuus, Suomalaisten oppima...
Opetussuunnitelmien perusteiden kehittäminen (perusopetus)
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2016
Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden luominen vuoden 2016 ops-uudistusta varten. OPH:n ainekohtaisissa työryhmissä Oulun normaalikoululta ovat Paula Westerlund (musiikki), Katja Leinonen (kemia), Terhi Ylöniemi (kotitalous), Pasi Hieta (yhteiskuntaoppi), Helena Nissilä (suomi toisena kielenä), Mervi kemppainen (ympäristöopin ryhmän etäjäsen) ja...
Oppimateriaalien (bg, fy, ke)kehittäminen
Raportin tekijä: Pekkala, Erkki Tila: käynnissä Määräaika: 31.05.2012
Kehittää perusopetuksen luokille 1-6 ympäristö-luonnontiedon, biologian, maantiedon sekä fysiikan ja kemian oppimateriaalia. Kirjallista oppimateriaalia täydennetään sähköisen oppimateriaalilla ja äänikirjoilla. Tavoitteena on että, perusopetuksen oppilaat saavat hyvän luonnontieteellisen perussivistyksen. Tässä yhteydessä luonnontieteellisellä perussivi...
Oppimateriaalien kehittäminen (historia ja yhteiskuntaoppi)
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 01.06.2012
Kehitetään ja tuotetaan uusi peruskoulun yläluokkien historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaali. Oppimateriaali nivoo yhteen makro- ja mikrohistoriaa uudella tavalla käyttäen esimerkkinä kuhunkin aikakauteen kuuluvia henkilöitä, aikalaisia. Materiaali sisältää oppikirjan, kaksi erilaista tehtäväkirjaa, opettajanmateriaalin, äänikirjan sekä oppilaan ja o...
Oppimateriaalien kehittäminen alakoulun yhteiskuntaoppiin
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 30.06.2016
Kehitetään ja tuotetaan uusi peruskoulun 4-6 luokkien yhteiskuntaopin oppimateriaali. Materiaali sisältää oppikirjan, tehtäväkirjan ja oppilaan ja opettajan sähköiset materiaalit. Yhteiskuntaoppi tulee alakouluun uutena oppiaineena OPS2016:n myötä.
Oppimateriaalien kehittäminen
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 09.06.2017
Kehitetään ja tuotetaan uusi OPS2016:n mukainen peruskoulun yläluokkien historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaali.
Oppimisaihioita arvioimassa; Celebrate- hanke
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 16.05.2004
yhdeksän Euroopan maan hankkeessa etsittiin vastausta siihen, millainen on hyvä digitaalinen, verkon kautta jaeltava oppimateriaali. CELEBRATE-hankkeessa tuotettiin viitisen tuhatta pienimuotoista digitaalista oppimateriaalia eli oppimisaihiota, joita opettajat eri puolilla Eurooppaa arvioivat. CELEBRATE (Context eLearning with broadband technolog...
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen oppilaskuntatoiminnan kautta
Raportin tekijä: Kärkkäinen, Raija Tila: käynnissä Määräaika: 29.02.2012
Tavoitteena on kehittää perusasteen alaluokkien oppilaskuntatoimintaa ja edistää oppilaan henkilökohtaista osallisuuden kokemusta osallistavassa toimintakulttuurissa. Tärkeää on kehitellä koulun arjessa erilaisia tilanteita, joissa oppilas saa kokemuksia ja oppii taitoja, jotka antavat valmiuksia toimia erilaisissa yhteisöissä, joihin oppilas nyt ja tule...
POLARIS (Pohjois-Suomen Unesco-koulujen yhteistyö- ja verkostoitumisprojekti)
Raportin tekijä: Juuso, Hannu Tila: päättynyt Määräaika: 1.1.2010
Hankkeen päätavoitteena on edistää Unescon ASP-koulujen päämäärien integroitumista Pohjois-Suomen Unesco-koulujen opetussuunnitelmiin kokeilemalla ja kehittämällä tähän sopivia työkaluja ja pedagogisia ratkaisuja. Projektissa pyritään rakentamaan toimiva ja innovatiivinen Pohjois-Suomen Unesco-kouluverkko. Hankkeen aikana vuosina 2005–2007 on toteutet...
Samsung älykoulujärjestelmäkokonaisuuden koekäyttö ja kehittäminen
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 21.02.2016
Oulun yliopiston harjoittelukoulussa tutkitaan ja osallistutaan Samsung älykoulujärjestelmän kehitystyöhön helmikuussa 2014 aloitetun yrityskummitoiminnan kautta. Samsung älykoulujärjestelmään liittyvään ekosysteemiin kuuluu useita eri osa- alueita. Osa on esittävää opetusta auttavia ohjelmistoja, osa opetusverkko-ohjelmistoja mobiililaitteille ja ...
ScaMo - Motivaatio ja itsesäätöinen oppiminen
Raportin tekijä: Kontturi, Heikki Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2009
Tämän hankkeen tarkoituksena on tutkia motivaation roolia ja ilmenemismuotoja itsesäätöisessä oppimisessa. Tutkimuksessa paneudutaan erityisesti todellisissa koulun oppimistilanteissa tapahtuvaan motivaation säätelyyn sekä selvitetään keinoja tukea motivaation säätelyä tietokoneavusteisen sovelluksen sekä opettajan tarjoaman motivationaalisen tuen avulla...
Sosiaalisen median ja perinteisten opetusmenetelmien vertailu kansainvälisyyskasvatuksessa
Raportin tekijä: Lehtinen-Itälä, Katrimaija Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2011
Tavoitteena on ollut selvittää, mitä lisäarvoa opintomatka tuo kansainväliseen projektiin, jossa on jo toimittu sosiaalisen median kautta. Projektin taustana oli Suomen ja Ruotsin yhteisen merkkivuoden 1809 aikana käynnistetty yhteistyö Oulun normaalikoulun lukion ja göteborgilaisen Munkebäcksgymnasietin kanssa. Tuolloin opiskelijat tutustuivat toisiinsa...
Sähköisen oppimateriaalin kehittely
Raportin tekijä: Siitonen, Auli Tila: käynnissä Määräaika: 01.04.2009
Kehittää lukemaan- ja kirjoittamaan oppimiseen eriyttävää sähköistä oppimateriaalia.
TUKEMO- hanke
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 28.2.2016
TUKEMOn tavoitteena on kehittää oppimisympäristöä niin, että se mahdollistaa tiloja ja tekniikkaa hyödyntäen entistä monipuolisemmat oppilaiden tukitoimet. TUKEMOa rahoittaa Opetushallitus. Hanke kestää 2013-2015. Oulun normaalikoululle on rakennettu TUKEMO-ympäristö, jossa joustava ja muunneltava fyysinen oppimisympäristö tukee oppilaiden tukitoimien to...
Tekniset apuvälineet tukitoimena maahanmuuttajaoppilaiden kielivaikeuksissa
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 31.5.2014
Testaamme teknisten apuvälineiden käyttöä tukitoimena maahanmuuttajaoppilaiden kielivaikeuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas saa käyttöönsä laitteen (esimerkiksi tablettitietokoneen), jolla hän pystyy kääntämään tehtäviä, ohjeita ja niiiden avainsanoja omalle kielelleen. apuna käytetään mm. internetin käännöspalveluja. Samalla laittee...
The Nordic Countries Today – Pohjoismaat tänään an IDUN II project
Raportin tekijä: Honkanen, Jari Tila: päättynyt Määräaika: 08.09.2009
Keväällä 2000 Haslevissa Tanskassa Oulun normaalikoulun lehtorit Jari Honkanen ja Pekka Kemppainen esittelivät mallinsa tutkivan oppimisen menetelmän soveltamisesta verkkopohjaiseen etäyhteistyöhön ja -opiskeluun. Yhteistyökumppaniksi suostuivat Islannista Akureyri Menntaskolinn ja Suomesta Oulun normaalikoulu, Haapaveden lukio sekä Utsjoen saamelaisluki...
Tulevaisuuden peruskoulu
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 31.5.2015
Opetusministeri Krista Kiurun käynnistämä hanke perusopetuksen kehittämiseksi. Kaksi työryhmää työskentelee 2014-2015. Tavoitteena on käytännön kehittämisehdotukset perusopetuksen kehittämiseksi ja mahdollisesti seuraavan hallitusohjelman pohjatyöksi.
Työparityöskentelyn mahdollisuuksia opettajan ja ohjaajan tehtävässä
Raportin tekijä: Hartikainen, Aila Tila: käynnissä Määräaika: 21.04.2011
Hankkeen tarkoituksena on tutkija ja kehittää opetuskäytänteitä yksin tekemisen kulttuurista yhdessä tekemisen kulttuuriin.
Unesco-koulutoiminnan kehittäminen
Raportin tekijä: Lindh, Anja Tila: käynnissä Määräaika: 31.12.2012
Kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää Unescon ASP-koulujen päämäärien toteutumista Oulun normaalikoulussa kehittelemällä uusia, innovatiivisia opettamisen ja oppimisen lähestymistapoja, menetelmiä ja materiaaleja. Kehittämiskohteena on erityisesti koulun kulttuuri-, suvaitsevaisuus-, ihmisoikeus-, rauhan- ja ympäristökasvatus. Viimeisimpiä kehittäm...
Virtuaalimuseo taidepuheen synnyttäjänä
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: käynnissä Määräaika: 17.03.2012
Taidekuvan tarkastelemisen problematiikka ja nykytaiteen mahdollisuudet toimia opetusvälineenä on mielenkiintoinen vastakkainasettelu, jonka pohjalta toteutin työkalun taidepuheen synnyttämiseen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taidemuseopedagogiikan opinnäytetyönä. Tuloksena syntyi oppimisympäristö ja virtuaalinen taidemuseo, Taidesampo vuon...
YKOONTI - Yrittäjyyskasvatushankkeiden koonti- ja arviointihanke
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 31.12.2012
Hankkeessa kootaan tietoja ja arvioidaan Suomessa 2000-luvulla toteutettuja yrittäjyyskasvatushankkeita. Hankkeen koordinoija on Aalto-yliopiston pienyrityskeskus.
YVI-hanke
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 31.07.2013
YVI-hankkeen tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen huomioimista opettajankoulutuksessa. Hanketta koordinoi Turun yliopisto. Mukana on lukuisia toimijoita sekä yleissivistävän että ammatillisen opettajankulutuksen puolelta. Hankkeeseen kuuluu niin pedagogista kehittämistoimintaa kuin tutkimustakin.
Yksityinen ja jaettu oppimispäiväkirja
Raportin tekijä: Lang, Markku Tila: päättynyt Määräaika: 26.5.2008
Hankkeen tavoitteena oli kokeilla oppilaiden työskentelyprosessin julkistamista ryhmässä piirroksien, muistiinpanojen ja valokuvien avulla. Kokeilu toteutettiin kevätlukukauden 2008 aikana perusasteen yhdeksännen luokan kuvataiteen mestarikurssilaisilla, joiden tuotoksia ja prosessien edistymistä pääsivät samalla muutkin kuvataiteen luokassa samassa ...
Yrittäjyys aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 26.03.2010
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa on aihekokonaisuus osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Aihepiirin ja kokonaisuuden huomioimista kehitetään osana aineenopettajan pedagogisia opintoja niin, että opiskelijoille tarjotaan valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyskasvatuksen resursseihin. Kurs...
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo
Raportin tekijä: Hieta, Pasi Tila: päättynyt Määräaika: 31.05.2012
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on ESR-kehittämishanke, jonka aikana rakennetaan yrittäjyyskasvatukselle mittaristo ja kirjoitetaan mittariston tueksi opaskirja. Mittaristo tehdään perusasteen käyttöön ja soveltuvin osin sitä muokataan toisen asteen tarpeisiin. Mittaristo rakennetaan tukemaan opettajien, rehtoreiden ja koulutuspäättäjien työtä ja ohjaam...
iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)
Raportin tekijä: Kurttila, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 24.12.2014
iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) on nelivuotinen yhteiseurooppalainen hanke, jossa keskitytään tulevaisuuden oppimaisemien suunnitteluun ja pilotoimiseen. Hankkeessa on mukana 27 yhteistyötahoa 18 Euroopan maasta, ja se on laajin tähän mennessä toteutettu opetusalan hanke Euroopassa. Suomesta hankkeessa ovat mukana Aalto yliopisto...
iTEC/Prototyyppien testaaminen (cycle 1)
Raportin tekijä: Kurttila, Pasi Tila: käynnissä Määräaika: 30.12.2011
Kyseessä on Aalto yliopiston kehittämien opettajien työtä tukevien teknologisten työkalujen testaus- ja kehitystyö. iTEC-hanke etenee viidessä syklissä, joiden aikana erilaisia työkaluja kehitetään ja testataan esi- ja varsinaisten pilotointien yhteydessä. Ensimmäisellä esipilotointikierroksella keväällä 2011 testataan TeamUp -työkalua, joka on kehitetty...