Oulun normaalikoulu - Asiantuntijarekisteri

Oulun normaalikoulun asiantuntijarekisteri


Normaalikoulun asiantuntijarekisteriin on koottu mm. henkilökunnan koulutustiedot, yksilöllinen erityisosaaminen ja julkaisut. Rekisteriin liittyvä hakutoiminto palvelee erityisesti koulun tarjoamaa opetusalan täydennyskoulutusta sekä kokeilu ja tutkimustoimintaa. Jokainen henkilökunnan jäsen ylläpitää itse omia rekisteriin merkitsemiään tietoja.   
Vapaa tekstihaku  
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ü   Å   Ä   Ö  
Näytetään kaikki asiantuntijat. Asiantuntijoita 46 kpl.
Anttonen, Jaana
KM 1997, Joensuun yliopisto, pääaineena käsityötiede Tekstiilityön ja teknologiakasvatuksen (tekstiilityön näkökulmasta) opetus
Eskola Sari
FM, 1993 pääaine: suomen kieli sivuaineita kirjallisuus, taidehistoria, aate- ja oppihistoria jatko-opintoja kasvatustieteen aineopinnot suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot tieto- ja viestintätekniikan opintoja - äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä - lukion rehtori vuodesta 2006 - lukion kehittäminen ja lukiola...
Haapalahti, Raija
Pko, 1976 Ero, 1979 KM, 1985 Laaja-alainen erityisopetus, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja opettaminen sekä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, muut kielelliset oppimisvaikeudet, kielellisen tietoisuuden kehittyminen ja kehittäminen, puheopetus; teoriaa ja käytäntöä Kouluttajana: 1. Chydenius- Instituutissa useana vuonna: Eri...
Haapamäki, Tytti
Taiteen maisteri 2004, Lapin yliopisto. Käsityötieteen aineopinnot 2007, Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen aineopinnot 2008, Oulun yliopisto. Kuvataiteen opetus perusasteella 7-9 ja lukiossa. Tekstiilikäsityön opetus perusasteella 7-9 ja kansalaisopisossa. Taidekäsityö. Taiteen ja käsityön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tunnetaitoja edistävät...
Halme, Auli
KM 1983, opettajakouluttajien PD, opetusharjoittelu; ohjaajakouluttajakoulutus, liikunta
Hartikainen Aila, Siitonen Auli
Työparityöskentelyn mahdollisuuksia opettajan ja ohjaajan tehtävässä. KM, Oulun Yliopisto
Hasari, Matti
Sisäisen opettajuuden kehittyminen opetusharjoittelussa FK FM, 1981 Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 40 ov, 1984 Syventävät opinnot kasvatustieteessä 71 ov, 1996 Konsultatiiviset työtavat ja tutkiva ote ohjausprosessin kehittämisessä 2,5 ov, 1999 Konsultatiiviset työtavat ja henkilökohtaisen ohjausprosessin kehittäminen 2,5 ov, 1998 Tie...
Heimonen, Ari
FT, 1997, matematiikka Aineenopettajakoulutus Kasvatustieteen cl Teoreettisen filofofian laudatur MATEMATIIKKA -Lukuteoria, erityisesti irrationaalilukujen teoria, diofanttinen approksimointi ja Diofantoksen yhtälöt -Matematiikan historia FILOSOFIA -Fenomenologia, erityisesti Edmund Husserlin filosofia -Logiikka -Tietoteoria ja tieteen filosofi...
Heino Heli
FM 1988, germaaninen ja pohjoismainen filologia Saksan kielen opetus peruskoulussa (vl 3-9) ja lukiossa, Kielisalkku, Unesco-koulu toiminta, Ystävyyskoulutoiminta, eTwinning-kokeilu menossa
Hellevi Kupila
FL, 1991 Kiinnostaa *matematiikka *opetusharjoittelun kaikenpuolinen kehittäminen *oppilaan tukemiseen liittyvä toiminta
Hieta, Pasi
FM 1997 Opetushallinnon tutkinto 2000 ym. 1. Opetusharjoittelun ohjaajakoulutus: Suunnittelijana ja koulutuksen järjestäjän eNorssin ohjaajakoulutustyöryhmässä 2004- 2. Aktiivinen kansalaisuus, julkiset esitykset ja tilaisuuksien järjestäminen: - 1.3.2005 ONK Oppilaskuntatoiminta – käytännön esimerkki osallistumisesta. Puheenvuoro Nuoret ja vaikutta...
Honkanen, Jari
FM, 1988 - historia ja yhteiskuntaoppi - tieto- ja viestintäteknologia (tvt) opetuskäytössä (toiminut Suoti 5ov ja Koutek 15 ov -kouluttajana) - etä- ja monimuoto-opetus - historian ainedidaktiikka - kansainväliset kokeilut tvt:n opetuskäytön kehittämisessä
Huttula, Tea Maarit
KM 1993 Laaja-alainen Eo 1997 Kasvatuspsykologian syventäviä opintoja laaja-alainen erityisopetus, opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen
Ijäs Eero Tapani
FM, 1982 Fysiikka, tietotekniikka. Fysiikan demonstraatiokoulutus
Junes, Eeva Marianna
PkO, 1977 KK, 1982 Opetusharjoittelun kehittäminen, kulttuuri- ja taidekasvatus erityisesti kirjallisuus ja teatteri-ilmaisu, Unesco-koulutoiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen kehittäminen sekä Filosofiaa lasten kanssa-toiminta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminta
Kaikkonen, Sisko Marjatta
PkO 1974: Oulun yliopisto FM 1976: Oulun yliopisto KL 1987: Oulun yliopisto KT, 2000: Lapin yliopisto Yhdysluokkaoppimisen ja -opetuksen kehittäminen Integraatio ja eheyttäminen oppimisessa ja opetuksessa Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys Terveyskasvatus Ympäristötiede, biologia ja maantiede kokonaisvaltaisessa oppimisessa
Kangas, Vuokko Helena
FK 1981, matematiikan aineenopettajan kasvatustieteen opinnot 1982, LO, KM 1991, Matematiikka ja luonnontieteet, Sosiaalinen media oppimisessa, IT-työkaluna oppimisen apuna, Tutkiva oppiminen, Yhteistoiminnallinen oppiminen. Kuvataide
Karhumaa Kirsti Inkeri
PkO, 1978, KM, 1987 Luokanlehtori. Kiinnostuksen kohteita kuorotoiminta, musiikki, uskonto, kansainvälisyys ja yhteys seurakuntaan.
Kemppainen Esko Kalevi
FM, 1982 Kasvatustieteen pedagogiset opinnot, 1983 Ulkokoulupedagogiikka Geomorfologia Viro, Unkari ja Välimerenalue Kaupunkiluonto Kestävä kehitys
Kemppainen Lasse
FL 1997, lisensiaatin työ kuvallisten viestien kirjallisesta tulkitsemisesta. Erityisalueeni on kirjoittamisen opettaminen ja arviointi. Toimin opetustyön lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen sensorina, ja sen myötä kirjoittamisen arviointi on asiantuntija-aluettani.
Kiiveri-Raappana, Riikka Anu Helena
KM 1995, pääaineena kotitalous ja englanti Käsityön cum laude 2003 Terveystiedon cum laude 2006 Kouluhallinnon tutkinto * Kotitalous * Terveystieto
Kontturi, Heikki
KM, 1995 Opettajan kouluttajan PD 60 op, 2000 Internet learning environment 30 op, 2000 eMBA opinnot 90 op, 2005 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Itsesäätöinen oppiminen (SRL)
Kumpulainen, Eija Elisa
FK 1992 Matematiikan opetusmenetelmät ja arviointi. Opetussuunitelmat perusasteella.
Kurttila, Pasi
KM 1998, Lapin yliopisto 1. Ohjaajakoulutus - eNorssin ohjaajakoulutustiimi 2001- - eNorssin ohjaajakoulutuksen koordinointi 2004-07 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakouluttajakoulutuksen koordinointi 2008-09 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakoulutuspalveluiden koordinointi 2009-
Laitinen, Outi
KM, 1996 Perusopetukseen valmistava opetus, eri kieli-ja kulttuuriryhmien opetus, kielitietoinen koulu, maahanmuuttajataustainen oppilas opetusryhmässäni, maahanmuuttajaopetukseen liittyvä lainsäädäntö
Lapinoja, Kari Pekka
FM 1985; KM 1994; KT 2006; opettajankouluttajan PD 2000 Aristoteleen ja yleensäkin teleologinen filosofia Konstruktivismin vastustus ja behaviorismin kannatus Opettajan asema ja autonomia Opettaja postmodernissa maailmassa Täydennyskoulutus osallistujana mm. Opettajankouluttajan ammatillinen erikoistumisohjelma 60 ov. 1998-2000 Monimuoto-opetus...
Lappi, Timo Yrjö
FM 1973, matematiikka, kasvatustiede Johtava rehtori, strateginen suunnittelu, harjoittelukoulujen aseman turvaaminen, johtajuus, opettajankoulutus, harjoittelukoulun rooli tutkimuskouluna, talous- ja henkilöstöhallinto, yleishallinto, yhteistyöasiat, koulun kehittäminen
Lehtinen-Itälä, Katrimaija
FM 1985, pääaine yleinen historia. Sivuaineet: aate- ja oppihistoria cl, yhteiskuntatiede cl, suomen kieli cl, yleinen arkeologia cl, kasvatustiede cl, kirjallisuus a, taidehistoria 20 ov, sosiologia a, valtio-oppi a. Jatko-opinnot meneillään historiasta Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikköön. Pitemmät koulutukset: yhteiskuntaopin opettamisen teorioit...
Lindh, Anja Elina
KM, 1978 Oulun yliopisto KL 1996 Oulun yliopisto FM, 2007 Oulun yliopisto Kiinnostuksen ja tutkimuskohteita lastenkirjallisuus ja sen opettaminen, kulttuurikasvatus ja ympäristökasvatus.
Marjakangas, Merja Kristiina
Ulkomaankauppamerkonomi, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, 1993 HuK, pohjoismainen filologia, Oulun yliopisto, 2002 FM, pohjoismainen filologia, Oulun yliopisto, 2004 (englantilainen filologia, suomen kieli, sosiologia, kasvatustiede) Ruotsin ja englannin kielen opetus yläkoulussa ja lukiossa Virkamiesruotsin tutkintoon valmentava opetus Liike-elämäss...
Matti Mikkonen
KM, AMK medianomi OAMK 2012, äänisuunnittelija "sound designer". Luokanopettaja Oulun normaalikoulu, Koskela. Äänentoisto, studiotekniikka, bändisoitto, sähköiset instrumentit, äänisuunnittelu.
Mustikka Jarmo Juhani
Luo KM Teknisen työn aineenop Tekninen työ ja teknologiakasvatus Olen toiminut luokanopettajan n. 15v. Sen jälkeen teknisen työn aineenopettajana Kellon yläasteella ja viimeiset 10 vuotta Norssin palveluksessa. Kiinnostuksen kohteena tietenkin oman aineen kehittäminen. Lisäksi on tullut touhuiltua koulumme oppimisympäristötiimissä kehittämässä oppim...
Paasi, Eija
FM, 1982 pääaineena maantiede, opetusaineet: maantiede ja biologia, muut sivuaineet: kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia, tilastotiede *Kestävä kehitys, jätehuolto koulussa*
Pekkala, Erkki Olavi
KM Fysiikan ja kemian opetus luokilla 5-6
Rantala-Räsänen Marjatta
KM Laaja-alainen erityisopeus, opetuksen yksilöllistäminen
Ruikka, Mika
KM, 1998 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa. Palvelinylläpito (Linux), virtuaalipalvelimet (QEMU), verkonvalvonta (SNMP, MRTG), ohjelmointi (PERL, HTML), tuki Kouluhallinto-ohjelmat, lukujärjestysten teko ym.
Sirén, Mervi
KM 1985, MO 1991 Kuuntelukasvatuksen metodien kehittäminen musiikinopetuksessa, opetusharjoittelun ohjaus
Sivonen-Sankala, Virpi Sisko Helena
FK Oulun yliopisto, 1983 Opetusharjoittelu englannin kielessä 1980 - 1981 Englannin ja ranskan kielen opettaja sekä perusasteella että lukiossa Oulun normaalikoulussa alkaen vuodesta 1981 ja edelleen, sekä vuoden ajan Kiimingin yläasteella ja lukiossa v. 1985 - 1986. Opetusharjoittelun ohjaajana koko normaalikoulussa työskentelyn ajan. Kiinnostuk...
Sivula, Veikko Ilmari
Pko, 1972, EO, 1975, KM, 1985 Lukemaan- ja kirjoittamaanopetus
Tikkanen, Eija
FM 2007, Aate- ja oppihistoria, Hum.kandi 2007, kasvatustieteen aineopinnot 2007, Kotitalouspalvelujen koulutus 1999, Ravintola-alan pl. 1985 Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja, toiminut myös kotitalousopettajana. Ravintola-alan kouluttaja - banketti-, sali- ja vatitarjoilijan täynennyskouluttaja 2008.
Törmi, Anu Aulikki
KM 1997 (sekä kasvatustieteen että kasvatuspsykologian laudatur opinnot), Luokanopettajan pätevyys 1999, Opinto-ohjaajan pätevyys 2006 Opinto-ohjaaja (sekä perusaste että lukio) Kasvatustiede, psykologia Ohjausjärjestelmän kehittäminen Oppilaan/Opiskelijan tukitoimien kehittäminen
Vaskuri, Juhani
FL, 1983. Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus, 2004. Kemian ja fysiikan opetusmenetelmät ja arviointi. Lukion opetussuunnitelma.
Veteläinen Markku
KM, 1984, Koulun johtaminen 20 ov, OPS-ohjaaja koulutus, Verso-koulutus, Yhteistoiminnallinan johtaminen kouluttaja koulutus 8 op (menossa) Opetusharjoittelun ohjaaminen, Opetussuunnitelman laatiminen ja kehittäminen, Filosofiaa lapsille, Kuvataide, Liikunta
Westerlund, Paula
Musiikin lisensiaatti 1994, Sibelius-Akatemia, Musiikin kandidaatti 1988, Sibelius-Akatemia, Huk 1978, Helsingin yliopisto Musiikinopettaja 1975, Sibelius-Akatemia, Koulujen musiikinopetus perusaste 7-9 ja lukio, musiikin opetusharjoittelun ohjaus, äänenkäyttö, yhtyelaulu, kuoro, kuoronjohto, poikakuorot
Ylinampa Timo Mikael
FK, FM 1980, ruotsin ja englannin kielen lehtori. Kieltenopettajana yläasteella Kemissä ja Kempeleessä, lukiossa Muhoksella. Kieltenopettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Oulun normaalikoulun yläasteella ja lukiossa 1983-1992 ja 1995- edelleen. Erityisalueena kielten oppimateriaalit verkossa, kieltenopetusohjelmat ja tietokoneavusteinen kieltenopetu...
Ylöniemi,Terhi Hannele
KM 1992,pääaine kotitalous Kasvatustiede cum laude 1995 Monikulttuurisuus 20,5 ov 1998 Terveystiedon cum laude 2006 Oppilaitosjohdon koulutus 1.(8op) 2008 Rehtoreiden työhyvinvointi tulevaisuuden koulussa (8op) 2008 Johtaminen ja opetushallinto (25op)2010 Maahanmuuttajaopetuksen rakenteet ja järjestelyt(3op)2010 Pro rexi-koulutus ( 2013) Kehit...