Oulun normaalikoulu - Lukion OPS 2004

etusivulle   etusivulle  Lukion OPS 2004

Lukion opetussuunnitelmaValintakortti


Opetuksen toteuttaminen

-Opiskeluympäristö
-Opiskelumenetelmät ja työtavat
-Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan suhde
-Toimintakulttuuri
-Lukion toimintaohjeet
-Opintojen rakenne
-Tuntijako
-Kieliohjelma
-Tietostrategia


Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

-Kodin ja koulun yhteistyö
-Ohjauksen järjestäminen
-Ohjauksen toteuttaminen
-Ohjauksen työnjako
-Opiskelijahuolto
-Opiskelun erityinen tuki
-Kieli- ja kulttuurityhmien opetus

Aihekokonaisuudet

-Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
-Hyvinvointi ja  turvallisuus
-Kestävä kehitys
-Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
-Teknologia ja yhteiskunta
-Viestintä ja mediaosaaminen

 

Soveltavat kurssit

-Antiikkikurssi
Arkeologia
-Frän vikingar till Victoria
-Ilmaisutaito
-Kansainvälisyyskurssi
-Kotitalous
-Lehtityö
-Relax (TUKI2)
-Säveltäjä ja hänen kaupunkinsa
Taide ja luonnonmateriaalit
-Tarinateatteri
-Tekstiilitaide
-Tieteen historia
-Tunturivaelluskurss

Arviointi

-Lukion toiminnan arviointi ja kehittäminen
-Opiskelijan oppimisen arviointi

 

Lukiodiplomit

-Kotitalouden lukiodiplomi
-Kuvataiteen lukiodiplomi
-Liikunnan lukiodiplomi
-Median lukiodiplomi
-Musiikin lukiodiplomi

 

 


 

 

 

 

Pakolliset ja syventävät kurssit

- kurssiajoitus

- lukion kurssitarjotin 2015-16

-Lukiolaiskurssi (LU)

-Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä (ÄI)
-Biologia (BG)
-Pakolliset kurssit (BG)
-Syventävät kurssit (BG)
-Elämänkatsomustieto (ET)
-Pakolliset kurssit (ET)
-Syventävät kurssit (ET)
-Filosofia (FI)
-Pakollinen kurssi (FI)
-Syventävät kurssit (FI)
-Fysiikka (FY)
-Pakollinen kurssi (FY)
-Syventävät kurssit (FY)
-Historia (HI)
-Pakolliset kurssit (HI)
-Syventävät kurssit (HI)
-Kemia (KE)
-Pakollinen kurssi (KE)
-Syventävät kurssit (KE)
-Kuvataide (KU)
-Työpajakurssit
-Pakolliset kurssit (KU)
-Syventävät kurssit (KU)
-Liikunta (LI)
-Pakolliset kurssit (LI)
-Syventävät kurssit (LI)
-Lukiolaiskurssi (LU)
-Maantiede (GE)
-Pakolliset kurssit (GE)
-Syventävät kurssit (GE)
-Matematiikka (MA)
-Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)
-Pakolliset kurssit (MAB)
-Syventävät kurssit (MAB)
-Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)
-Pakolliset kurssit (MAA)
-Syventävät kurssit (MAA)
-Musiikki (MU)
-Pakolliset kurssit (MU)
-Syventävät kurssit (MU)
-Opinto-ohjaus (OP)
-Pakollinen kurssi (OP)
-Syventävä kurssi (OP)
-Psykologia (PS)
-Pakollinen kurssi (PS)
-Syventävät kurssit (PS)
-Terveystieto (TE)
-Pakollinen kurssi (TE)
-Syventävät kurssit (TE)
-Toinen kotimainen kieli, ruotsi (RU)
-Uskonto (UE)
-Pakolliset kurssit (UE)
-Syventävät kurssit (UE)
-Uskonto (UO)
-Pakolliset kurssit (UO)
Syventävät kurssit (UO)

Vieraat kielet

-Vieraat kielet, A-oppimäärä
-Vieraat kielet, B2-oppimäärä
-Vieraat kielet,B3-oppimäärä
-Yhteiskuntaoppi (YH)
-Pakolliset kurssit (YH)
-Syventävät kurssit (YH)
-Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)


Kurssien itsenäinen suorittaminen

-Biologia
-Elämänkatsomustieto
-Englanti
-Filosofia
-Fysiikka
-Historia
-Italia
-Kemia
-Kuvataide
-Liikunta
-Maantiede
-Matematiikka
-Musiikki
-Psykologia
-Ranska
-Ruotsi
-Saksa, A-oppimäärä
-Saksa, B2/3-oppimäärä
-Terveystieto
-Uskonto
-Yhteiskuntaoppi
-Äidinkieli

 

 


AI Äidinkieli ja kirjallisuus
BG Biologia
EN Englanti
ET Elämänkatsomustieto
FYKE Fysiikka ja kemia
HY Historia ja yhteiskuntaoppi
KO Kotitalous
KP JA KT Käsityö
KU Kuvataide
LP JA LT Liikunta
GE Maantieto
MA Matematiikka
MU Musiikki
OPO Oppilaanohjaus ja elämisentaitokurssi
RA Ranska
RU Ruotsi
SA Saksa
TER Terveystieto
UE Uskonto