Oulun normaalikoulu - Tutkimus ja kokeilu

Oulun normaalikoulu  tutkii ja kehittääOulun normaalikoulu tarjoaa monipuolisen ja hedelmällisen ympäristön pedagogisesta toiminnasta, didaktiikasta, oppimisesta sekä kasvun ja kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille. Myös henkilöstön omaa tutkimustyötä / tutkimusryhmissä työskentelyä ja aktiivista, tutkimukseen pohjautuvaa opetuksen kehittämistyötä tuetaan pyrkimällä luomaan uusia toimintatapoja ja työkäytänteitä.   

Tutkimustiimi ja tutkimuksen ohjausryhmä


Normaalikoulussa tapahtuvaa tutkimus, kokeilu ja kehittämistyötä koordinoi ja kehittää koulun henkilökunnan jäsenistä koostuva tutkimustiimi sekä Oulun normaalikoulussa tapahtuvan tutkimuksen ohjausryhmä. Tutkimuksen ohjausryhmä on tutkimustiimiä laajapohjaisempi Oulun yliopiston virallinen elin, joka koostuu normaalikoulun ja yliopiston eri tiedekuntien edustajista.

Ohjausryhmän jäsenet

Tutkimuksen ohjausryhmän tehtävänä on
•    informoida jäsentensä ja norssiportin välityksellä normaalikoulun tarjoamista tutkimusmahdollisuuksista yliopiston eri tiedekuntia, opiskelijoita ja muita tahoja,  
•    järjestää tutkimustoimintaa tukevaa koulutusta ja seminaareja, sekä
•    tukea erilaisia tutkimushankkeita ja tutkivan opettajan työtä selkiyttämällä ja tehostamalla tällaista toimintaa edistäviä käytänteitä.