Oulun normaalikoulu - Lukio

etusivulle   etusivulle  Lukio

NORSSI – YLIOPISTON KOULUTiedenorssi

Oulun normaalikoulun lukio on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan yksikkö, jonka tehtävänä on oppilaidenopetuksen lisäksi ohjata opettajaksi opiskeleviaaineenopettajaharjoittelijoita. Normaalikoulun rakennukset sijaitsevat yliopiston Linnanmaankampuksella. Koulussamme on noin 250 oppilasta ja 82 aloituspaikkaa vuosittain.

Oulun norssin lukion tehtävänä on kouluttaa opiskelijoistaan kansalaisia, joilla on laaja ja korkeatasoinen yleissivistys. Heillä on monipuolinen jatko-opiskelukelpoisuus. Pyrkimyksenä on, että heillä hyvän tiedonhallinnan lisäksi on hyvä itsetunto.


Unesco-koulu

Oulun normaalikoulu on yksi Suomen noin kuudestakymmenestä Unesco-koulusta. Unesco-kouluna lukiomme pyrkii kasvattamaan aktiivisia maailmankansalaisia. Koulussamme korostetaan nuorten kasvamista rauhantahtoisuuteen, globaaliin ja paikalliseen vastuuseen ympäristöstä, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimista. Tämä näkyy kansainvälisinä kontakteina ja muun muassa opintomatkoina ja osallistumisena erilaisiin ajankohtaisiin avustusprojekteihin.

Unesco-teema näkyy myös koulumme kurssitarjonnassa. Lukion tavoitteena on herättää kiinnostus tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä tieteellisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen. Opetuksen ja opiskelun perustana on kriittiseen arviointiin ja totuudellisuuteen pyrkivä käsitys tiedosta ja sen muokkautumisesta. Näiden lisäksi opiskelijaa pyritään ohjaamaan ajattelutaitojen kehittämiseen, omatoimiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Yliopisto onkin Norssin luontevin ja ensisijainen yhteistyökumppani, mutta yhteistyötä on myös muiden oppilaitosten kanssa.

Syksyn 2016 alusta koulusssamme on käytössä rinnakkain kaksi eri opetussuunnitelmaan. Syksyllä lukionsa aloittavat opiskelijat noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Muut opiskelijat noudattavat entistä vuoden 2004 opetussuunnitelmaa.

Lukiossamme on nyt käytössä Oulun normaalikoulun lukion Peda.Net, johon tiedot päiviityvät jatkossa.