Oulun normaalikoulu - Tomas-hanke

Tomas-hanke

Toimintakulttuuri

Hanke kehittää harjoittelukoulujen lukioissa digitaalisessa toimintaympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä, entistä vuorovaikutteisempaa, yhdessä tekemisen ja oman osaamisen jakamisen kulttuuria. Hanke kokeilee uuden LOPSin teemaopintoja ja aihekokonaisuuksia. Lukiolaisia innostetaan hakemaan oppimiskokemuksia myös koulun ulkopuolelta. Tavoite on osallistaa nuoret entistä enemmän työskentelyn suunnitteluun, toteutukseen ja reflektointiin.

Arviointi

Muutos summatiivisesta mittaamisen kulttuurista oppimisen edistämiseen ja tukemiseen vaatii vuosia ja edellyttää koko arviointikulttuurin muutosta. Arviointia uudistetaan ja kehitetään sähköisenä niin formatiivisella, oppimisen prosessia tukevalla kuin summatiivisella tuloksia arvioivalla tasolla. Luodaan palautemuotoja, joiden avulla oppimista edistetään entistä yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Opettajajohtoisen ja kontrolloivan arvioinnin tilalle tuodaan monipuolisia arviointikäytäntöjä, joissa opiskelija on itse aktiivinen toimija. Itse- ja vertaisarviointiin luodaan mallinnettavia menetelmiä.

Hankkeen kuvaus

Hanke hyödyntää valmista eNorssi-verkostoa ja sen kahdeksaa harjoittelukoulun lukiota. Jokaisessa lukiossa on kehittämistyöryhmä ja yhdyshenkilö. Valtakunnallisesti toimitaan aineryhmäverkostoina ja rehtoriryhmänä (vastaa hankkeen etenemisestä ja taloudesta). Verkostot kokoontuvat etänä, lähitapaamisissa ja seminaareissa. Verkostot pitävät online-kokouksia ja webinaareja, tuottavat yhdessä materiaaleja tai ajatustenvaihtoa eri alustoilla.

Hanke perustuu runsaaseen vuorovaikutteisuuteen ja avoimeen jakamisen kulttuuriin verkoston sisällä, sidosryhmille ja julkisuudessa. Hankkeen blogi löytyy osoitteesta http://tomashanke.net/.

Oulun normaalikoulun toimintasuunnitelma kevät 2016

  • Käynnistetään työskentely tammikuussa 2016
  • Oulun normaalikoulussa jatketaan digitaalisen toimintakulttuurin kehittämistä.
  • Teemaopintoja ja aihekokonaisuuksia suunnitellaan opettajakunnan kesken.
  • Arvioinnissa keskitytään formatiivisen arvioinnin kehittämiseen summatiivisen arvioinnin ohella, opetusharjoittelijat pääsevät tutustumaan ensimmäistä kertaa monipuoliseen oppilasarviointiin perusharjoittelun aikana.
  • Pidetään sähköisiä kokeita ainakin niissä oppiaineissa, jotka ovat YO-kirjoitusten ensimmäisessä aallossa.
  • Osallistutaan myös valtakunnalliseen harjoituskokeeseen.
  • Tiedotetaan aineryhmien tapaamisista opettajakuntaa, kunhan aineryhmätapaamiset varmistuvat.
  • Kirjataan kokeiluja Tomas-hankkeen blogiin toukokuussa 2016.
  • Tehdään toukokuussa tarkempi suunnitelma lukuvuodeksi 2016-2017 kokemusten perusteella.