Oulun normaalikoulu - Rehtorin terveiset

Rehtorin terveiset


Oulun normaalikoulun Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun yliopiston harjoittelukoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu. Lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus. Oppilaita koulussa on noin 250.
Koskelan yksikkö toimii oman alueensa oppilaiden lähikouluna.

Koulussa järjestetään perusopetuksen lisäksi luokanopettajaopintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua. Opiskelijat harjoittelevat kolmessa eri jaksossa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja. Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijat tutustuvat koulunpitoon, seuraavat oppitunteja ja saavat ensi kokemuksia opettajan työstä. Kandidaatin tutkintoon sisältyy perusharjoittelu, jonka aikana opiskelijat pitävät oppitunteja ja harjaantuvat opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Pisin harjoittelujakso tapahtuu maisterivaiheen aikana, jolloin opiskelijat viettävät koulussa kahdeksan viikkoa. Maisterivaiheen harjoittelussa opiskelijat opettavat vastuuaineitaan, jotka usein ovat heidän sivuaineitaan sekä huolehtivat vastuuviikoista ja osallistuvat monipuolisesti koulun toimintaan ja tapahtumiin. Koskelassa ohjaavat opettajat on perehdytetty Linnanmaan opettajien toimesta ohjaavan opettajan tehtäviin. Opettajat ovatkin ottaneet hyvin haltuun uuden tehtävänsä luokanlehtorina. Opiskelijoilta kerätty harjoittelupalaute on ollut kiitettävää ja monin tavoin kannustavaa. Koskelan koulun toiminta näyttää vakiintuneen osaksi Oulun yliopiston harjoittelukoulun toimintaa.

Koulun tiloja on pikkuhiljaa kehitetty siten, että ne vastaavat modernin oppimisympäristön vaatimuksia. Kouluun on saatu uusi ATK-luokka, uudet tietokoneet, iPadit ja älytaulut. Neuvotteluhuone yhdessä osa-aikaisen erityisopetuksen tilojen kanssa on kalustettu viihtyisästi ja se palvelee monipuolisesti koulun eri toimintoja. Tilojen kehittäminen jatkuu edelleen koulun kirjaston osalta. Opettajien ja oppilaiden koulukirjaston kehittämiseen liittyviä toiveita kartoitetaan keväällä 2015 ja niiden pohjalta päätetään, miten kirjastoa kehitetään edelleen siten, että siitä tulisi koulun toimintaa monipuolisesti palveleva koulun ´sydän´.

Koskelassa on pitkään toiminut aktiivinen vanhempaintoimikunta Kimppa. Kimpan toiminta on avoin oppilaiden huoltajille. Kimppa on monin tavoin tukenut koulun toimintaa mm. hankkimalla viimeksi Kin-Ball-pallon koulun liikuntatunneille. Kimppa järjesti syksyllä 2014 ensimmäisen kerran suuren suosion saaneen Halloween-tapahtuman. Halloween-tapahtumasta pyritään saamaan koulun vuotuinen tapahtuma, jonka toteuttamisesta huolehtivat Kimpan toiminnassa aktiivisesti mukana olevat huoltajat. Vanhempaintoimikunta on osallistunut myös perinteiseen pihatapahtumaan, joka pidetään elo-syyskuun vaihteessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet muuttuvat elokuussa 2016, jolloin siirrytään noudattamaan alakoulun kaikilla luokka-asteilla uutta opetussuunnitelmaa ja valtioneuvoston määrittämää uutta tuntijakoa. Oulun normaalikoulu on innokkaasti mukana viemässä opetussuunnitelmauudistusta eteenpäin sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti, samoin kuin myös omassa koulussaan. Oulun normaalikoulun uuden opetussuunnitelman kirjoittaminen tulee ajoittumaan vuodelle 2015. Huoltajia, oppilaita ja koulun sidosryhmiä toivotaan mukaan opetussuunnitelmatyöhön. Ensi kosketukset tulevaan ops-työhön huoltajat saavat Oulun normaalikoulun opettajien järjestämissä OPS-messuissa helmikuussa 2015.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.


Seija Blomberg
Perusopetuksen rehtori 
p. 0294 484690
s-posti: seija.blomberg@oulu.fi