Oulun normaalikoulu - iTEC- hanke

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classrooms) on nelivuotinen vuosina 2010-2014 toteutettava yhteiseurooppalainen hanke, jossa keskitytään tulevaisuuden oppimaisemien suunnitteluun ja pilotoimiseen. iTEC on laajin European Schoolnetin toteuttama opetuksen kehittämishanke, ja siinä on mukana tällä hetkellä jo 18 Euroopan maata.

Hankkeen parissa tuotetaan opettajien yhteiseurooppalaisena yhteistyönä merkittäviä pedagogisia skenaarioita tulevaisuuden oppimisesta ja oppimaisemista. Tuotettuihin skenaarioihin liittyen opettajille kehitetään uusia työkaluja opetuksen toteuttamiseen, aktiivisen oppimisen tukemiseen ja opiskelun arviointiin. iTEC –hankkeessa ei ole kyse ainoastaan teknologian ja sen opetuskäytön kehittämisestä, vaan siinä pyritään kehittämään erilaisten oppimisympäristöjen kokonaisuuksien pedagogisesti merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä opetuksessa ja opiskelussa.

Tuotettujen skenaarioiden pohjalta kehitettyjä oppimiskertomuksia ja niihin soveltuja työskentelymenetelmiä työkaluineen testataan ja niiden toteutettavuutta arvioidaan viidessä syklissä 18 Euroopan maassa 10-15 -vuotiaiden oppilaiden kanssa. Viiden syklin aikana näitä pilotointeja toteutetaan yli 1200 opetusryhmässä eri puolilla Eurooppaa.

Tavoitteena on tutkia, mitä taitoja ja asiantuntemuksen osa-alueita opettajat tarvitsevat tulevaisuudessa. Samaan aikaan kehitetään välineitä, joiden avulla opettajat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia skenaarioita niin hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin. Hankkeeseen liittyvän laajan asiantuntijaverkoston ja tutkimustoiminnan kautta tavoitteena on myös vaikuttaa opetuksen uudistamisprosesseihin sekä eri maiden kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Tällä hetkellä iTEC-hankkeen viidestä pilotointisyklistä on toteutettu neljä. Viides sykli toteutetaan joulukuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana.


Linkkejä:

Muutamia pilotointiesimerkkejä:

Haastatteluja ja videoita työpajatyöskentelystä:

iTEC- materiaalit