Oulun normaalikoulu - Oppilashuolto

Oppilashuolto


Oppilashuolto


Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitos-yhteisössä. Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, opiskelijoiden, heidän huoltajien sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena oppilashuoltona.

 

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkien oppilashuollon toimijoiden toteuttamaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa. Monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Asioiden käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan ja/tai hänen huoltajansa suostumukseen.

 

Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön puitteissa oppilaalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai hänen huoltajansa on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä. Yhteydenoton psykologille tai kuraattorille voivat tehdä oppilaat, heidän huoltajansa ja oppilaitoksen työntekijät. Yhteydenotto on tarpeen tehdä viipymättä, kun arvioidaan että oppilas opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitsee opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja. Terveydenhoitajalla on päivittäinen päivystysaika, jonne on mahdollista päästä ilman ajanvarausta.