Oulun normaalikoulu - Kiusaamiseen puuttuminen

Kiusaamiseen puuttuminen

    Kiva Koulu kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman kotisivulle               Vertaissovittelu eli VERSO on Suomen sovittelufoorumi ry:n hankkeen sivulle


Vertaissovittelu

Vertaissovittelua voidaan käyttää ratkaisumenetelmänä erilaisissa oppilaiden välisissä rii-doissa, pienissä tappeluissa sekä lievissä kiusaamistapauksissa. Vertaissovittelijoina toimivat valitut ja koulutetut 8. ja 9. luokkalaiset oppilaat. Vertaissovittelun kahdelle ristiriitaan joutuneelle oppilaalle voi tilata tilanteen havainnut opettaja tai muu koulunhenkilökunnan jäsen. Vertaissovittelutilanteessa käsitellään ristiriitatilannetta molempien osapuolten näkökulmasta sovittelijaoppilaiden johdolla. Molempia tyydyttävä sopimus kirjataan paperille ja sovitaan seurannasta. Mikäli sopimusta ei synny tai taustalta paljastuu vakavaa kiusaamista tms., palautuu asia koulun aikuisten hoidettavaksi. 

Vertaissovittelussa oppilaat oppivat kuuntelemaan toisiaan sekä huomaamaan paremmin omien tekojensa vaikutukset toiseen ihmiseen joutuessaan kohtaamaan kasvotusten toisen osapuolen sekä kuullessaan hänen tuntemuksensa tapahtuneista asioista. Syiden ja syyllisten sijaan vertaissovittelutilanteessa etsitään positiivista ratkaisua, joka ehkäisee samaa tilannetta tapahtumasta uudelleen. Sovitteluun osallistuneille oppilaille ei samasta tilanteesta anneta muita rangaistuksia eikä vertaissovittelusta aina ilmoiteta kotiin, mikäli sopimus syntyy ja osoittautuu pitäväksi.
   

KiVa eli Kiusaamisen Vastainen –menetelmä

Kiusaamisen Vastaisen mallin tarkoituksena on puuttua jokaiseen esille tulevaan kiusaamistapaukseen nopeasti ja tehokkaasti. Oppilas itse tai vanhemmat tai kiusaamista havaitseva opettaja voivat tehdä ilmoituksen kiusaamisesta suoraan KiVa-tiimin jäsenille tai luokanvalvojalle. Tiimiläiset selvittelevät kiusaamistapaukset malliin kuuluvan lomakkeiston ja etenemisohjeiden mukaisesti työparina ja menetelmään kuuluvat myös seurannat, joilla varmistetaan kiusaamisen loppuminen. Jokaisesta KiVa-tiimille tulevasta kiusaamistapauksesta ilmoitetaan kaikkien osapuolten kotiin.

KiVa-tiimin jäseninä koulussamme toimivat luokilla 7-9 Katja Leinonen, Pekka Vaaraniemi ja Mira Seikkula sekä Linnanmaan 0-6 luokilla Mervi Kemppainen, Aleksi Tanner ja Markku Veteläinen.