Opettajan palkan laskenta

ekoulu.fi Suomen Oppimaisema Oy Kuvakirjasto ONK Koskela

HUOM! Tämä laskuri on täysin epävirallinen eikä sen antamia tuloksia voi eikä saa käyttää perusteena
missään asioissa. Rakensin laskurin itselleni, jotta saisin suuntaa eri opettajantehtävien rahapalkasta,
koska opettajan palkan laskenta on tehty liian vaikeasti ja vertaaminen muiden tehtävien palkkaukseen on hankalaa

Laskuri käyttää 1.6.2022 taulukoita.


Valitse sijoituspalkkaluokan tiedot

Valitse koulutaso


© Mika Ruikka 2000-2021
Raportoi ongelmista osoitteeseen
m i x a @ n o r s s i . o u l u . f i